Uddén, Albert (1831 - 1909) [sv]

Other languages: Uddén, Albert (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:54:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f3903071-3b7e-48b7-91e0-79c7368b1500 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Uddén, Albert
Swedish

First name
Albert
Swedish

Last name
Uddén
Swedish

Birth
04/09/1831 , , Högby församling, Östergötlands län [sv],

-Time
04/09/1831
-Place reference
, , Högby församling, Östergötlands län [sv],
--Place (text)
Högby församling, Östergötlands län
Swedish
Death
15/02/1909 , , Kungsholms församling, Stockholms län [sv],

-Time
15/02/1909
-Place reference
, , Kungsholms församling, Stockholms län [sv],
--Place (text)
Kungsholms församling, Stockholms län
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Albert Uddén annonserade från oktober 1876 och några tillfällen framåt i Östgöta Correspondenten enligt följande;

Fotografi-Atelier
Undertecknad, som öfvertagit Normelliska Ateliern vid Nygatans öfvre ände till höger, förfärdigar alla sorts porträtt, kopier och vyer från de mest billiga till högre pris. //Alb. Uddén

Uddéns verksamhet i Linköping är emellertid höljd i dunkel. Utöver ovan citerade annons är hans verksamhet i staden oklar. Han återfinns exempelvis inte i stadens kyrkoarkiv. Möjligtvis bedrev han rörelsen i Linköping som filial från Stockholm, dit han enligt arkiven flyttade 1857 från Norrköping.

Swedish

Occupation
Photographer , , Östergötlands län [sv],

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Östergötlands län [sv],
--Place (text)
Östergötlands län
Swedish
Photographer 1876 , , Linköping, Östergötlands län [sv],

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1876

--Earliest time
1876
-Place reference
, , Linköping, Östergötlands län [sv],
--Place (text)
Linköping, Östergötlands län
Swedish
Has works/objects at
Enskilda arkiv (1876
Museets fåtaliga samling av Uddéns fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
http://www.ostergotlansdslansmuseum.se

-Organization/collection
-Set
Enskilda arkiv (1876
Museets fåtaliga samling av Uddéns fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
http://www.ostergotlansdslansmuseum.se
--Description
Enskilda arkiv (1876
Museets fåtaliga samling av Uddéns fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
Swedish

Reference
Kyrkoarkiv över Högby och Kungsholm församlingar. (Huvudkälla)
Swedish

Östgöta Correspondenten och kyrkoarkiv över Norrköping.
Swedish

NFR
7110

-Id
7110
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035593728

-Id
021035593728
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish