2952 BEITO (Poståpneri) [no]

2952 BEITO (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f2f383a2-6894-4859-bea4-00092ba88da3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2952 BEITO
Norwegian bokmål

Alternative name
BEITO
Norwegian bokmål

Establishment
22/12/1884

-Time
22/12/1884
Termination
30/09/1996

-Time
30/09/1996
Code
2952
Type
Norwegian bokmål

History

BEITO poståpneri, på gården Beitomarken, i Østre Slidre herred, Valders fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 22.12.1884, med virksomhet fra 1.7.1885 og med ukentlig gående bipostrute til/fra Østre Slidre poståpneri. Sirk. 15, 27.6.1885.

Bipostruten ble fra 1.10.1890 endret til to ganger ukentlig. Sirk. 31, 18.9.1890.

Poståpneriet ble fra 1.7.1889 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra 20.12.1900 igjen under Kristiania postkontor grunnet postforbindelsen med den nye jernbanen mellom Grefsen og Røikenvik. Sirk. 47, 8.12.1900.

Fra 1.7.1953 ble poståpneriet lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Poståpneriet ble i 1959 flyttet til lokaler i Øyang.

Fra 1.5.1971 ble poståpneriet lagt under Gjøvik postkontor. Sirk. 22, 29.4.1971.

2952 BEITO ble nedlagt fra 1.10.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 23, 12.9.1996.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" levert først i 1887.

(2952)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Knud Knudsen Beito 1.7.1885 (f. 1843).
Ragnhild Knutsdatter Beito 1.9.1921 (f. 1873, død 21.11.1943).
Helga Marie Beito (gift Lykken) midleridig fra 21.11.1943, fast 1.2.1944. (f. 1914).
Fra 1952 midlertidig utført av Knut K. Beito. Helga M. Beito sluttet 1.1.1958.
Borghild Lykken midlertidig fra 1.7.1958, fast 1.1.1959 (f. 1926).

Årlig lønn i 1885 kr 30,-, fra 1898 kr 80,-, fra 1905 kr 100,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 22/12/1884 30/09/1996

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
22/12/1884 30/09/1996
--Earliest time
22/12/1884
--Latest time
30/09/1996
DigitaltMuseum
021166440975

-Id
021166440975
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål