2365 RINGSAGER AASMARK (Poståpneri) [no]

Other languages: 2365 RINGSAGER AASMARK (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f2d1e2f9-246a-4a7a-a171-f4eff40e2750 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2365 RINGSAGER AASMARK
Norwegian bokmål

Alternative name
RINGSAGER AASMARK
Norwegian bokmål

Establishment
11/10/1873 Ringsaker (Kommune) [no], , ,

-Time
11/10/1873
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2365
Type
Norwegian bokmål

History

RINGSAGER AASMARK poståpneri, i Aasmarken capelsogn, i Ringsager prestegjeld, Hedemarken fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 11.10.1873, med virksomhet fra 1.1.1874 og med 2 ganger ukentlig bipostrute til/fra Ringsager poståpneri. Sirk. 26, 28.12.1873.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk.29, 10.12.1885.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet RINGSAKER AASMARK.

Poståpneriet lå i 1904 på gården Brusmundrud (Brumundsrud?).

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet RINGSAKER ÅSMARK.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.7.1980 endret til bare ÅSMARKA. Sirk. 22, 19.6.1980.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1886.

(2365)
Poståpnere/styrere:
Christian Pedersen Neraasen 1.1.1874.
Gårdbr. Peder Christiansen Neraasen 1.1.1881.
Peter Pedersen Neraasen 15.6.1890.
Landh. Helge Bjerke 23.2.1904.
Landh. Halvdan Bjerke 1.10.1936 (f. 1901).
Kåre Marius Hansen 15.3.1972 (f. 1920).
Randi Marit Bjerke Sveum 1.4.1976 (f. 1928).
Postfullm. Berit Bråte Sveen vikar fra 1.9.1988 (f.1959).

Årlig poståpnerlønn:

1874 1886 1908 1912 1914 1917
Spd. 12 64 150 250 300 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 11/10/1873 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
11/10/1873 ?
--Earliest time
11/10/1873
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440731

-Id
021166440731
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål