Description
Harald Sohlberg var en av 1700-talets mest framstående svenska fartygskonstruktörer och praktiskt verksamma ledare av skeppsbyggen i större skala. [sv]
Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:54
10/08/2019 03:09:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f29ba0f4-874f-46ef-9c16-0d0c82b858a5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sohlberg, Harald
Swedish

First name
Harald
Swedish

Last name
Sohlberg
Swedish

Description
Harald Sohlberg var en av 1700-talets mest framstående svenska fartygskonstruktörer och praktiskt verksamma ledare av skeppsbyggen i större skala.
Swedish

Birth
-Time
1712
-Place reference
--Place
Swedish

-Time
1778
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Has constructed
Reference
Harald Sohlberg, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Glete)
Swedish

Alternative id
DigitaltMuseum: 021036440388

-Id
021036440388
-System
DigitaltMuseum