Björklund, Curt (1895 - 1958) [sv]

Björklund, Curt (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:03
30/05/2020 00:19:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f264c475-b629-4bcb-bace-75bb3a57e6da | RDF/XML | JSON-LD
Name
Björklund, Curt
Swedish

First name
Curt
Swedish

Last name
Björklund
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
24/08/1895
-Place reference
--Place
Death
1958

-Time
1958
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1913.
KTH 1913-1918, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH/A 1919-1921, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Biträdande arkitekt vid Stockholms stadshus ritkontor 1918-1920.
Provtjänstgöring i Byggnadsstyrelsen 1922-1923.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen 1923.
Anställd hos Ivar Tengbom 1923-1929.
Egen verksamhet från 1929.

Andra uppdrag: Reservofficer, fänrik i fortifikationen 1915, löjtnant 1922.
Byggnadssakkunnig biträdande i skolöverstyrelsen 1936.

Tävlingar: Katarina församlingshus i Stockholm 1932.Resor: Västtyskland för bankbyggnadsstudier.

Medlemskap: STF från 1918, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen för avd A 1924-1925.

Verk ett urval:
Ombyggnad av stadshotell i Uppsala 1927, Arvika 1928, Lindesberg 1931, Hasselbacken, Stockholm 1926, KAK klubbhus, Stockholm 1929, hotell Reisen, Stockholm 1930, Operakällaren, Stockholm 1932, källaren PB, Stockholm 1933, Svenska beskickningshuset i Warszawa 1936.
Om- och tillbyggnad Tyska kyrkans församlings pastorshus, Stockholm 1935-1936.
Restaurering av Ullångers kyrka 1934.
Nybyggnad och sanering Själagårdsg 15, Stockholm 1939.
Tre vapen, marinförvaltningsbyggnad, Stockholm 1942-1948.
Länssparbanken, Klarabergsg 25, Stockholm 1957-1960.
Lettströmska villan, Djurgården 1929.
Härjedalen, Funäsdalens kyrka, Tännäs sn, 1927.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1031 och 1448.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Näsström, Gustaf och Selling, Gösta: Södra Djurgården. Stockholm, 1930.
Svenska Teknologföreningen. Ledamöter 1958. Årgång 42.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Swedish

Primus
225

-Id
225
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075867

-Id
011034075867
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish