Asplund, Erik (1888 - 1974) [sv]

Other languages: Asplund, Erik (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Erik Asplund, född 1888, död 1974, svensk botaniker, fil. doktor och docent i Uppsala 1920-1927. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:16
24/02/2024 06:31:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f2642823-4920-4a21-b3c6-f2c20074cd9a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Asplund, Erik
Swedish

Title
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Erik Asplund, född 1888, död 1974, svensk botaniker, fil. doktor och docent i Uppsala 1920-1927.
Swedish

Wikipedia

Birth
1888

-Time
1888
Death
1974

-Time
1974
Biography

Erik Asplund, född 1888, död 1974, svensk botaniker, fil. doktor och docent i Uppsala 1920-1927. Han var verksam vid Naturhistoriska Riksmuseet. Han reste till Spetsbergen, Svalbard 1913-15, Sydamerika (Bolivia, Chile, Venezuela, Panama, Brasilien) 1920-21, Sydamerika (Ecuador, Peru, Colombia) 1939-40, Sydamerika (Ecuador, Peru, Venezuela) 1955-56

Swedish

Activity
, , Bolivia [sv],

-Place reference
, , Bolivia [sv],
--Place (text)
Bolivia
Swedish
Verksam vid organisation [sv]
Naturhistoriska riksmuseet

-Heading
Verksam vid organisation
Swedish

-Text
Naturhistoriska riksmuseet
Swedish
Carlotta-SMVK
2965159

-Id
2965159
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460913
-Id
021037460913
-System
DigitaltMuseum