ÅSI-verken (Varv) [sv]

ÅSI-verken (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Företag med varvsproduktion samt väsktillverkning. [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/03/2016 20:36:04
21/01/2023 05:17:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f239b6f9-f954-4f09-8205-57f5147d0be2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
ÅSI-verken
Swedish

Description
Företag med varvsproduktion samt väsktillverkning.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1944

-Time
1944
Termination
1985

-Time
1985
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

ÅSI-verken, Åmål hette vid starten 1944 Åmåls Sportprodukter AB. 1946 ändrades namnet till Åsiverken och man tillverkade bl. a. detaljer till armén. Man började med varvsverksamhet 1952 när den första vägfärjan byggdes. Varvets specialitet var bogserbåtar. ÅSI-verken upphörde med fartygsbyggnation på 1980-talet.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Åmål (Kommun) [sv], ,

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Åmål (Kommun) [sv], ,
--Place
Swedish
Reference
Dunge, Manne (red.), Varvsliv: minnen från en svensk industriepok, [Sjöhistoriska museet], Stockholm, 2004
Swedish

DigitaltMuseum
021166009607
-Id
021166009607
-System
DigitaltMuseum