Driving licence Place holder

Førerkort (norwegian bokmål), Førarkort (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:46
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/forerkort
Label
Driving licence
English

Førerkort
Norwegian bokmål

Førarkort
Norwegian nynorsk

Not used label
Beltebil
Norwegian bokmål

Beltebil
Norwegian nynorsk

Bil
Norwegian bokmål

Bil
Norwegian nynorsk

Biltilsynet
Norwegian bokmål

Biltilsynet
Norwegian nynorsk

Buss
Norwegian bokmål

Buss
Norwegian nynorsk

Føraropplæring
Norwegian nynorsk

Førarprøve
Norwegian nynorsk

Føreropplæring
Norwegian bokmål

Førerprøve
Norwegian bokmål

Lastebil
Norwegian bokmål

Lastebil
Norwegian nynorsk

Mellombels køyreløyve
Norwegian nynorsk

Midlertidig kjøretillatelse
Norwegian bokmål

Minibuss
Norwegian bokmål

Minibuss
Norwegian nynorsk

Mopedførarbevis
Norwegian nynorsk

Mopedførarkort
Norwegian nynorsk

Mopedførerbevis
Norwegian bokmål

Mopedførerkort
Norwegian bokmål

Motorsykkel
Norwegian bokmål

Motorsykkel
Norwegian nynorsk

Personbil
Norwegian bokmål

Personbil
Norwegian nynorsk

Prikkbelastning
Norwegian bokmål

Prikkbelastning
Norwegian nynorsk

Sertifikat
Norwegian bokmål

Sertifikat
Norwegian nynorsk

Terrengkjøretøy
Norwegian bokmål

Terrengkøyretøy
Norwegian nynorsk

Trafikkstasjon
Norwegian bokmål

Trafikkstasjon
Norwegian nynorsk

Traktor
Norwegian bokmål

Traktor
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Driving licences
English

Note
Løyve til å føre motorkjøretøy. Til dette hører føreropplæring og førerprøve til alle førerkortklasser.
Norwegian bokmål

Løyve til å føra motorkøyretøy. Til dette høyrer føraropplæring og førarprøve til alle førarkortklassar.
Norwegian nynorsk