Hamilton, Wilhelm Duperre (1835 - 1920) [no]

Hamilton, Wilhelm Duperre (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/10/2022 13:12:37
09/12/2023 00:08:22
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/f1423b96-d9d3-4426-830d-161405e325da | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hamilton, Wilhelm Duperre
Norwegian bokmål

First name
Wilhelm Duperre
Norwegian bokmål

Last name
Hamilton
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1835

-Time
1835
Death
1920

-Time
1920
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Halden 11.11.1835, død samme sted 28.09.1920. Sønn av skipskaptein og senere bokhandler William H. (1806-86) og Anette Abigael Palm (1806-), g. m. Petronelle Lund (30.4.1837-17.4.1906), datter av kjøbmann Carl Olaus L. (ca. 1807-60) og Christiane Augusta Faye (18.4.1812-), 7 barn. Var en tid bokhandler og fotograf i Larvik, ifølge en opplysning skal han ha vært Larviks første fastboende fotograf. Ca. 1866 overtok han Fredrik Klems atelier i Halden da denne flyttet til Christiania, og drev dette ved siden av sitt arbeide i farens forretning. I 1869 ble han ansatt i Saugbrugsforeningen og arbeidet der til 1880, overtok så farens forretning, og da denne etter noen år ble nedlagt, gikk han over til revisoryrket. Han var meget musikkinteressert og utøvende musiker selv.

Virkesteder:
1866 ca-0000: Halden; Langbryggen
1863: Larvik

Norwegian bokmål

-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:

Haug, Edvin: 800 Haldenprofiler, 1950.
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Østfold fylkes billedarkiv, 1992.
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1119

-Id
1119
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006215

-Id
021036006215
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
FA0552D9-6E51-4649-8EA6-1961F2F04F13

-Id
FA0552D9-6E51-4649-8EA6-1961F2F04F13
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål