Hjalmarsson, Justus (1823 - 1876) [sv]

Hjalmarsson, Justus (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Justus Adalric Hjalmarsson, född 2 februari 1823, i Rödbo, Kungälv (familysearch), död 1876 (även 1975 förekommer som årtal), apotekare (familysearch). Reste efter avlagd apotekareexamen 1847 till S:t Thomas i Västindien, där han till en början hade anställning på ett apotek. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:39:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f11cffea-27b9-4eb7-bd29-a537d19d0afd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hjalmarsson, Justus
Swedish

First name
Justus Adalric
Swedish

Last name
Hjalmarsson
Swedish

Alternative name
Hjalmarson, Adalrik
Swedish

Title
apotekare

-Title
apotekare
Swedish
Description
Justus Adalric Hjalmarsson, född 2 februari 1823, i Rödbo, Kungälv (familysearch), död 1876 (även 1975 förekommer som årtal), apotekare (familysearch). Reste efter avlagd apotekareexamen 1847 till S:t Thomas i Västindien, där han till en början hade anställning på ett apotek.
Swedish

Birth
16/02/1823

-Time
16/02/1823
Death
1876

-Time
1876
Biography

Justus Adalric Hjalmarsson, född 2 februari 1823, i Rödbo, Kungälv (familysearch), död 1876 (även 1975 förekommer som årtal), apotekare (familysearch). Reste efter avlagd apotekareexamen 1847 till S:t Thomas i Västindien, där han till en början hade anställning på ett apotek. Sedan anlade han på samma plats en mindre kemisk-teknisk fabrik, vilken tycks ha givit honom en skäligen god inkomst. År 1852 företog han en resa till Honduras för insamlande av naturalier och etnografica. Dessa senare, vilka bestod av inkaiska gudabilder av olika metallegeringar, amuletter, mumier mm, donerade han till Statens Etnografiska Museum, där de alltjämt finns. Sju år senare avlade han ett besök i hemlandet vid vilket tillfälle han till redaktören för Illustrerad Tidning (1858, i tio avsnitt under rubriken "Resebilder från Central-Amerika af en i Westindien bosatt svensk", nr 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 44, 45) skänkte sina under den centralamerikanska resan gjorda anteckningar jämte en del fotografier. Efter Sverige-besöket slog han sig ned i Arecibe på ön Porto Rico och avled 1876 ombord på en resa med ångfartyget "Cimbria". Dessförinnan hade han emellertid ånyo gästat sitt gamla fädernesland att döma av ett i Stockholm daterat brev av den 30 okt. 1872 till prof. S. Lovén. Han var medlem av Sv. Läkare-sällskapet. Porträtt finns i Läkare-sällskapet. Hjalmarsson hade en son, Carlos Georg född 1861 på Porto Rico. Denne tycks åtminstone delvis fått sin uppfostran i Sverige, ty där avlade han 1882 apotekareexamen. Därefter återvände han till Västindien och är nu avliden sedan årskilliga år tillbaka. (Uppgifterna om H. lämnade av minister Axel Paulin 20/1 1951). /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1000310

-Id
1000310
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461422
-Id
021037461422
-System
DigitaltMuseum