9765 GJÆSVÆR (Poståpneri) [no]

9765 GJÆSVÆR (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f0a8743b-0559-4939-888f-d99726cb1677 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9765 GJÆSVÆR
Norwegian bokmål

Alternative name
GJÆSVÆR
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
13/12/1851
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
9765
Type
Norwegian bokmål

History

GJÆSVÆR poståpneri, i Maasø prestegjeld, Hammerfest fogderi, under Hammerfest posteksp., ble opprettet ved Kgl.res. 13.12.1851 med årlig virksomhet i mars, april og mai måned. Sirk. 10, 26.3.1852.

Poståpneriet har imidlertid fungert uregelmessig i de første årene, og var lagt ned i perioder slik at det først er tatt med i poststedsfortegnelsene etter 1855.

Ved ny Kgl.res. 18.10.1856 bestemmes igjen at GJÆSVÆR poståpneri skal opprettes, og at det samtidig settes i gang en bipostrute i den tid av året da posten mellom Hammerfest og Vadsø ikke befordres med dampskip på strekningen Maasø prestegjeld--Gjæsvær i Hammerfest og Skarsvaag i Kistrand prestegjeld. Poståpneriet fikk antakelig helårlig virksomhet fra samme tid. Sirk. 70, 31.12.1856.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til GJESVÆR.

Poståpneriet ble fra 1.10.1943 lagt under Honningsvåg postkontor. Sirk. 24, 20.9.1943.

Grunnet krigshandlingene var postkontoret evakuert fra ultimo 1944, og ble gjenopprettet 1.5.1946.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 86 og fikk tilsendt datostempel 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9765)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Lønning er notert i mars 1852.
Handelsbest. H. Christensen kst. 28.10.1889, fast 4.2.1890.
Tlgr.bestyrer Andr. Schanche 17.4.1891.
Telegrafist Ingemann 17.6.1891.
Telegr. og handelsbest. J. Aas 1.7.1896.
Faktor Edv. Opdahl 8.9.1903.
Konrad Antonsen 18.10.1905.
Faktor Arthur Hansen midlt. i 1909.
Frk. Olga Stabel kst. 5.9.1909.
Faktor Arthur Hansen 1.11.1910.
Dagny Christensen (gift Thomassen) 1.10.1915 (f. 1893).
Ds.eksp. Ole Thomassen 1.6.1935 (f. 1895).
Ds.eksp. Leif Suhr Tomassen 1.1.1964 (f. 1917).
Anne Serine Hansen 11.1.1988.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1854 8 spd., i 1866 16 spd., i 1874 30 spd., i 1881 kr 200,-, i 1898 kr 300,-, i 1902 kr 400,- og i 1908 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 13/12/1851 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
13/12/1851 ?
--Earliest time
13/12/1851
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166444021

-Id
021166444021
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål