ISOLDA (1902 SMBE) [sv]

ISOLDA (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Segelfartyg [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/12/2015 14:09:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f09cf139-d4b7-4eae-9119-12ce5cce847b | RDF/XML | JSON-LD
Name
ISOLDA
Swedish

Description
Segelfartyg
Swedish

Technical description
Byggnadssätt: Klipperstäv-rund häck
Skrovmaterial: Järn
Tidigare riggtyp: 3-mast skonare
Nuvarande riggtyp: Planerad 3-mast skonare
Tidigare maskintyp: 1928, hjälpmaskin.
Ursprunglig funktion: Fraktfartyg
Nuvarande funktion: Traditionsfartyg
Ursprunglig typ: Segelfartyg
Yrkesfart fr o m år: 1902
Yrkesfart t o m år: 1961
Swedish

Home port
Göteborg (Kommun) [sv], , 2004 2014
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.

-Place reference
Göteborg (Kommun) [sv], ,

--Place
-Timespan
2004 2014

--Earliest time
2004
--Latest time
2014
-Dating comment
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.
Swedish
Identification
-Identifier
-Number
4048
Signal letters
SMBE
Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Code
SMBE
History

I augusti 1902 levererades Isolda till Göteborgsrederiet Korn & Kjellberg. Hon byggdes vid Lödöse varv, riggades som tremastskonare och sattes tidigt i transocean trafik. 1928 installerades en Polar Diesel på 110 hkr som hjälpmaskin.

År 1909 blev skepparen Carl Julius Ahlgren befälhavare ombord. Hans tid som skeppare ombord på Isolda från 1909 – 1960 är unik inom svensk sjöfart. Familjen fanns alltid med, 4 barn föddes och växte upp ombord under åren på världshaven.

1961 såldes Isolda till en finsk ägare och riggades ned till motorfartyg för Östersjöfart. Vid mitten av 1970-talet blev hon fritidsfartyg.

Isolda ägs i dag av Isolda Ekonomiska Förening, med säte i Göteborg. Föreningens syfte är att återställa fartyget i skick så nära ursprunget som möjligt. Avsikten är att hon åter skall bli ett seglande skepp, att användas för seglarskolor, ungdomsverksamhet, utställningar mm.

Sveriges sista djupvattenseglare. Beskriven av Hjalmar Dahlström i boken “Seglande skepp och seglande sjömän” sid 73 f.f. och av Jan Davidsson i “Dikt Bidevind” sid 40 f.f.

K-märkt av Sjöhistoriska museet.

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 37,13 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
37,13
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
Bredde [no]: 7,98 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
7,98
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
Djupgående [sv]: 3,45 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
3,45
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Tonnasje [no]: 272 bruttoton [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
272
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Antal master [sv]: 3

-Value
3
-Time
1902
-Shipyard
Reference
Svenska seglare och motorseglare sid 314
Swedish

Skeppsregistret vid SMM
108

-Id
108
-System
Skeppsregistret vid SMM
DigitaltMuseum
021176010458
-Id
021176010458
-System
DigitaltMuseum