Berendt, Gunvor (1902 - 1978) [sv]

Berendt, Gunvor (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Gunvor Berendt (född Wulff), född 1902, död 1978, fru, dotter till dr. Thorild Wulff och Ida Ottonie Törngren (Ljungqvist) (1876-1920). [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:22:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f05dbf17-7410-4eda-ba4c-2dd0a0245238 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berendt, Gunvor
Swedish

First name
Gunvor
Swedish

Last name
Berendt
Swedish

Alternative name
Wulff, Gunvor
Swedish

Description
Gunvor Berendt (född Wulff), född 1902, död 1978, fru, dotter till dr. Thorild Wulff och Ida Ottonie Törngren (Ljungqvist) (1876-1920).
Swedish

Birth
03/03/1902

-Time
03/03/1902
Death
29/11/1978

-Time
29/11/1978
Biography

Gunvor Berendt (född Wulff), född 1902, död 1978, fru, dotter till dr. Thorild Wulff och Ida Ottonie Törngren (Ljungqvist) (1876-1920). Thorild Wulff reste i Östasien 1912-14 och Grönland 1916-17. Gunvor har skänkt flera saml. från sin far bland annat från Kina, Japan (se 1920.07) och Grönland (1920.11, 1920.12 och 1920.13) till Etnografiska museet, Stockholm. Museet köpte 1958 två skuggspelsfigurer (Java, samling 1958.16) från Gunvor Berendt, hemförda av Thorild Wulff. /US Gunvor var gift med Gösta Berendt (1893-?), kommendör. (Vem är Vem? Stor-Stockholm 1962)

Swedish

Residence
Lund

-Place reference
Lund
--Place (text)
Lund
Swedish
Carlotta-SMVK
1022908

-Id
1022908
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460948
-Id
021037460948
-System
DigitaltMuseum