Østfoldbanen (Trafikkstrekninger) [no]

Østfoldbanen (norwegian bokmål)

Jernbanestrekninger (Norsk Jernbanemuseum) [no]

Description
Østfoldbanen går fra Oslo til riksgrensen ved Kornsjø, hvor det er forbindelse til det svenske jernbanenettet. Banen ble åpnet i 1879 og det ble da sammenhengende jernbane fra Oslo til Göteborg.

Østfoldbanens offisielle navn inntil 1. juli 1930 var Smaalensbanen (Smålensbanen fra 1921). Navnet Sydbanen ble også benyttet.

Mellom Ski og Sarpsborg har Østfoldbanen også en [Østre linje](http://kulturnav.org/d4c48be2-af8d-4b82-82ed-e2f413f3c753). Av den grunn brukes "vestre linje" i blant om hov...
Østfoldbanen går fra Oslo til riksgrensen ved Kornsjø, hvor det er forbindelse til det svenske jernbanenettet. Banen ble åpnet i 1879 og det ble da sammenhengende jernbane fra Oslo til Göteborg.

Østfoldbanens offisielle navn inntil 1. juli 1930 var Smaalensbanen (Smålensbanen fra 1921). Navnet Sydbanen ble også benyttet.

Mellom Ski og Sarpsborg har Østfoldbanen også en [Østre linje](http://kulturnav.org/d4c48be2-af8d-4b82-82ed-e2f413f3c753). Av den grunn brukes "vestre linje" i blant om hovedlinjen.

Det ble 7. april 1995 tatt i bruk et forbindelsesspor mellom Vestre og Østre linje ved Hafslund, noe som muliggjør direkte kjøring sørfra til Østre linje og omvendt.

Dobbeltspor åpnet i etapper fra 1924 og omfatter per 2015 strekningen Oslo S - Sandbukta og 6 km mellom Rygge og Haug. Det pågår fra 2015 bygging av en ny, dobbeltsporet tunnel mellom Oslo og Ski, kalt Follobanen.

Banen ble elektrifisert i etapper mellom 1936 og 1940. Den fikk fjernstyring i årene 1972-1988. [no]
Dataset owner
Norsk Jernbanemuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Thor Bjerke, thbjerk@online.no [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
30/05/2016 07:43:17
30/09/2023 02:16:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f01891f3-d311-43a7-acdd-808d542483a1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Østfoldbanen
Norwegian bokmål

Alternative name
Smaalensbanen (1879-1921)
Norwegian bokmål

Smålensbanen (1921-1930)
Norwegian bokmål

Description
Østfoldbanen går fra Oslo til riksgrensen ved Kornsjø, hvor det er forbindelse til det svenske jernbanenettet. Banen ble åpnet i 1879 og det ble da sammenhengende jernbane fra Oslo til Göteborg.

Østfoldbanens offisielle navn inntil 1. juli 1930 var Smaalensbanen (Smålensbanen fra 1921). Navnet Sydbanen ble også benyttet.

Mellom Ski og Sarpsborg har Østfoldbanen også en [Østre linje](http://kulturnav.org/d4c48be2-af8d-4b82-82ed-e2f413f3c753). Av den grunn brukes "vestre linje" i blant om hovedlinjen.

Det ble 7. april 1995 tatt i bruk et forbindelsesspor mellom Vestre og Østre linje ved Hafslund, noe som muliggjør direkte kjøring sørfra til Østre linje og omvendt.

Dobbeltspor åpnet i etapper fra 1924 og omfatter per 2015 strekningen Oslo S - Sandbukta og 6 km mellom Rygge og Haug. Det pågår fra 2015 bygging av en ny, dobbeltsporet tunnel mellom Oslo og Ski, kalt Follobanen.

Banen ble elektrifisert i etapper mellom 1936 og 1940. Den fikk fjernstyring i årene 1972-1988.
Norwegian bokmål

Technical description
Sporvidde 1435 mm
Lengde 170,1 km
Elektrisk drift
Norwegian bokmål

History

05.06.1873: Stortingsvedtak
02.01.1879: Åpnet for vanlig trafikk Oslo Ø-Halden (Christiania Ø-Fredrikshald)
18.07.1879: Høytidelig åpning Oslo Ø-Kornsjø ved kong Oscar II
25.07.1879: Åpnet for vanlig trafikk Halden-Kornsjø. Dalslands Jernväg stod for driften der.
01.07.1896: NSB tar over trafikken Halden-Kornsjø.
1921: Med ny rettskrivning ble navnet Smaalensbanen endret til Smålensbanen
01.06.1924: Dobbeltspor Bekkelaget-Ljan
15.05.1929: Dobbeltspor Oslo Ø-Bekkelaget
01.07.1930: Banenavnet endret til Østfoldbanen
1936-1940: Banen elektrifisert
15.12.1936: Dobbeltspor Ljan-Kolbotn
1972-1975: Fjernstyring Ski-Kornsjø
1987-1988: Fjernstyring Oslo S-Ski
1989-1996: Dobbeltspor Ski-Sandbukta
07.04.1995: Nytt forbindelsesspormellom Vestre og Østre linje ved Hafslund tatt i bruk
19.05.2000: Dobbeltspor Rygge km 67,82 - Haug km 73,97

Norwegian bokmål

Type
Norwegian bokmål

Swedish

Reference
Thor Bjerke, Tore Haugen, Finn Holom, Ove Tovås: Banedata 2013
Norwegian bokmål