Fotografer i Sverige och Norge [sv]

Fotografer i Sverige och Norge (swedish)

Description

Det här är en dynamisk mapp som innehåller fotografer i det svenska och norska fotografregistret. Mappen växer i takt med att nya fotografer läggs in. [sv]

Folder type
Shared List
Ongoing work
Status

URI
Needs to be published, before URI is available
1 to 20 of 8551 hits.
Name
Fotografer i Sverige och Norge
Swedish

Description
Det här är en dynamisk mapp som innehåller fotografer i det svenska och norska fotografregistret. Mappen växer i takt med att nya fotografer läggs in.
Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Folder type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Search string
actualEntityType:Person,person.liferole.person.liferole.liferole_r:d21f2818-5a80-45b0-9268-0fcb133417a0