Eriksson, Arvid (1911 - ) [sv]

Other languages: Eriksson, Arvid (swedish)

Personer med anknytning till Värmlands museum (Värmlands museum) [sv]

Description
"Arvid, en av de verkliga profilerna inom värmländsk folkmusik, är dalkarl, född i Vikmanshyttan 1911. Till Värmland kom han 1938 och fick kontakt med den tidens ledande spelmän, bl a Carl Iderström och Erik Gustavsson. Han blev uppskattad medlem av Värmlands Spelmansförbund och hans erfarenheter från spelmansrörelsen i Dalarna liksom hans kännedom om svensk folkmusik över huvud taget gav honom en ledande ställning inom förbundet. Han blev så småningom spelmansförbundets ordförande, en befatt... "Arvid, en av de verkliga profilerna inom värmländsk folkmusik, är dalkarl, född i Vikmanshyttan 1911. Till Värmland kom han 1938 och fick kontakt med den tidens ledande spelmän, bl a Carl Iderström och Erik Gustavsson. Han blev uppskattad medlem av Värmlands Spelmansförbund och hans erfarenheter från spelmansrörelsen i Dalarna liksom hans kännedom om svensk folkmusik över huvud taget gav honom en ledande ställning inom förbundet. Han blev så småningom spelmansförbundets ordförande, en befattning som han innehade under en lång följd av år •. Förbundet har också visat honom sin erkänsla genom att utse honom till hedersordförande.

Arvid är en skicklig spelman. Han spelar mjukt och synnerligen vårdat och har stränga krav på att de intentioner som låtens upphovsman eller förmedlare uttryckt inte ska förfuskas. Med stor framgång har han också försökt sig på att skriva låtar själv. Några är verkliga pärlor. Han är som sagt dalkarl, men under de många år han bott i Värmland har han skaffat sig en ingående kännedom om värmländsk folkmusik och värmländska spelmän. Eftersom han också är begåvad med ett hästminne, utgör han en ovärderlig kunskapskälla. Detta har spelmansförbundet också förstått att utnyttja. I den mån de låthäften som Värmlands Spelmansförbund utgivit, är försedda med företal och kommentarer, är det för det mesta Arvid Eriksson som svarat för dessa. Han har även producerat sig i andra publikationer.

Sven Eden" [sv]
Life role
Dataset owner
Värmlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
info@varmlandsmuseum.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:04:46
01/06/2024 06:55:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/eff8021f-2b29-448b-aa4e-da2e272a028d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eriksson, Arvid
Swedish

First name
Arvid
Swedish

Last name
Eriksson
Swedish

Description
"Arvid, en av de verkliga profilerna inom värmländsk folkmusik, är dalkarl, född i Vikmanshyttan 1911. Till Värmland kom han 1938 och fick kontakt med den tidens ledande spelmän, bl a Carl Iderström och Erik Gustavsson. Han blev uppskattad medlem av Värmlands Spelmansförbund och hans erfarenheter från spelmansrörelsen i Dalarna liksom hans kännedom om svensk folkmusik över huvud taget gav honom en ledande ställning inom förbundet. Han blev så småningom spelmansförbundets ordförande, en befattning som han innehade under en lång följd av år •. Förbundet har också visat honom sin erkänsla genom att utse honom till hedersordförande.

Arvid är en skicklig spelman. Han spelar mjukt och synnerligen vårdat och har stränga krav på att de intentioner som låtens upphovsman eller förmedlare uttryckt inte ska förfuskas. Med stor framgång har han också försökt sig på att skriva låtar själv. Några är verkliga pärlor. Han är som sagt dalkarl, men under de många år han bott i Värmland har han skaffat sig en ingående kännedom om värmländsk folkmusik och värmländska spelmän. Eftersom han också är begåvad med ett hästminne, utgör han en ovärderlig kunskapskälla. Detta har spelmansförbundet också förstått att utnyttja. I den mån de låthäften som Värmlands Spelmansförbund utgivit, är försedda med företal och kommentarer, är det för det mesta Arvid Eriksson som svarat för dessa. Han har även producerat sig i andra publikationer.

Sven Eden"
Swedish

Birth
1911

-Time
1911
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Värmlands Spelmansförbund (Förening) [sv] f.d. medlem och ordförande

-Specification
f.d. medlem och ordförande
Swedish
Reference
Äldre värmländska spelmän., [Musikavd., Värmlands museum], [Karlstad], 1988
Swedish

DigitaltMuseum
0210311927591
-Id
0210311927591
-System
DigitaltMuseum