Torp, Alvilde (1853 - 1939) [no]

Torp, Alvilde (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:39
20/08/2022 01:52:53
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/efabbc88-6f03-49d8-a14e-72cf82ff9cc4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Torp, Alvilde
Norwegian bokmål

First name
Alvilde
Norwegian bokmål

Last name
Torp
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1853

-Time
1853
Death
1939

-Time
1939
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Bergen 04.08.1853 (?), død 19.03.1939. Etablerte seg som fotograf i Lillehammer rundt 1890, muligens tidligere, og var blant de første kvinnlige fotografene i byen. I 1903 forteller annonsene at hun holdt til i Brandstads nye gård ved Stortorvet. T. trakk seg relativt tidlig ut av den daglige driften av atelieret, og overlot det til to andre kvinnelige fotografer, Margit Stendahl og Karen Bjerke. Atelieret ble nedlagt i 1934. De gamle platene ble overlatt til Zemann, men ble ødelagt av ham. Folketellingen 1900 oppgir fødselsår til 1863, folketellingen 1910, 1864.

Virkested:
1903: Lillehammer; Stortorget
1885 ca: Lillehammer; Stortorget

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Hosar, Kristian: ""Kvinne-fotografene"", Fåberg og Lillehammer, utg. Fåberg historielag, 1988"
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2876

-Id
2876
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009070

-Id
021036009070
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål