Allwood, Carl Martin (1952 - ) [sv]

Allwood, Carl Martin (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Carl Martin Allwood, född 1952, är professor i psykologi vid Lunds universitet och är specialinriktad på kognitionspsykologi och kunskapsantropologi. Disputation i psykologi 1982 Docent i psykologi 1987 Olika tjänster vid Göteborgs universitet 1982-1998 Professor i psykologi vid Lunds universitet 1998-2008 Professor i psykologi vid Göteborgs universitet 2008- (http://www. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/01/2018 19:49:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ef49b5a5-7f5b-4c40-b45e-acf378308fab | RDF/XML | JSON-LD
Name
Allwood, Carl Martin
Swedish

First name
Martin Carl
Swedish

Last name
Allwood
Swedish

Alternative name
Allwood, C. M.
Swedish

Title
professor

-Title
professor
Swedish
psykolog

-Title
psykolog
Swedish
Description
Carl Martin Allwood, född 1952, är professor i psykologi vid Lunds universitet och är specialinriktad på kognitionspsykologi och kunskapsantropologi. Disputation i psykologi 1982 Docent i psykologi 1987 Olika tjänster vid Göteborgs universitet 1982-1998 Professor i psykologi vid Lunds universitet 1998-2008 Professor i psykologi vid Göteborgs universitet 2008- (http://www.
Swedish

Birth
1952

-Time
1952
Biography

Carl Martin Allwood, född 1952, är professor i psykologi vid Lunds universitet och är specialinriktad på kognitionspsykologi och kunskapsantropologi. Disputation i psykologi 1982 Docent i psykologi 1987 Olika tjänster vid Göteborgs universitet 1982-1998 Professor i psykologi vid Lunds universitet 1998-2008 Professor i psykologi vid Göteborgs universitet 2008- (http://www.psy.gu.se/personal/carlmartinallwood/, 2010-08-30, bild av Johan Wingborg)

Swedish

Carlotta-SMVK
3247440

-Id
3247440
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460853
-Id
021037460853
-System
DigitaltMuseum