1410 KULLEBUNDEN (Poståpneri) [no]

1410 KULLEBUNDEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
23/10/2015 16:07:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ef0e5d20-f74d-4ce6-aeea-e6d52b069fd9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1410 KULLEBUNDEN
Norwegian bokmål

Alternative name
KULLEBUNDEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1904 Oppegård (Historisk kommune) [no], ,

-Time
01/07/1904
-Place reference
Oppegård (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1410
Type
Norwegian bokmål

History

KULLEBUNDEN poståpneri, på gården Rike ved stasjonen, i Nesodden herred, Akershus amt, under Kristiania postkontor, ble opprettet den 1.7.1904. Sirk. 24, 29.6.1904.

I en eldre protokoll nevnes at poståpneriet fra 1.1.1912 flyttet inn i jernbanestasjonen, men fra ca 1915 til 1932/34 lå poståpneriet i Aulestads forretningsgård, ca 50 m fra stasjonen.

Navnet ble fra 1.11.1921 endret til KOLBOTN. Sirk. 60, 3.11.1921.

Fra 1932/34 til ca 1959 lå poståpneriet igjen på Kolbotn stasjon.

Poståpneriet ble fra 1.10.1957 overført fra Oslo og lagt under Ski postkontor. Sirk. 19, 11.7.1957.

Fra ca 1960 til 1969 lå poståpneriet i Kolbotn menighetshus, ca 300 m. fra stasjonen, og fra ca 1970 til 1976 i Sentrumsbygget.

Fra1.2.1972 ble poståpneriet lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 2, 14.1.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B. Sirk. 12, 24.4.1974.

Postkontoret fikk fra 1.7.1976 status av postkontor A. Sirk. 20, 15.7.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1410)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Skogsflm. Oscar Christiansen 1.7.1904.
Stasj.mester Ole Christiansen Hagen 1.1.1912.
Landh. Harald Nyborg 10.10.1914.
Handelsm. G. Berggaarden 2.11.1916 (f. 1872).
Fru Berggarden midlt. 1.3.1921.
Olga Christiansen (Walbø) 1.7.1921 (f. 1890). Under sykdom fra 12.6.1944, med res.posteksp. Greve, og fra 13.7.1944 med res.posteksp. Eva Aakran-Østby som vikarer.
Priv.vikar Randi Grønli 16.9.1944.
A. Sterud fra ca 1945/46 som midlt. styrer.
Poståpner Odd Pedersen Mæhlum midlt. 1.6.1951, fast 1.12.1951 (f. 1911).
Fra overgang til postktr. B fra 1.4.1974 ble tjenesten antakelig utført av vikarer.
Postsjef Egil Tor Aalborg tils. 1.3.1977 (f. 1927).
Førstekons. Egil Wenger 1.4.1984 (f. 1940).
Postm. Turid Lie Jahnsen fra 1.10.1994.
Postst. (vikar) Sara Ul Hassan 1.10.2000.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1907, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1910 kr 200,-, fra 1913 kr 250,-, fra 1915 kr 450,-, og fra 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1904 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1904 ?
--Earliest time
01/07/1904
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440439

-Id
021166440439
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål