Pallin, Hugo Nikolaus (Nils) (1880 - 1953) [sv]

Pallin, Hugo Nikolaus (Nils) (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Hugo Nikolaus (Nils) Pallin, väg- och vattenbyggare, bergsbestigare. Professor i vägbyggnads- och kommunikationsteknik vid Tekniska Högskolan 1932-1945 samt 1946-1948 professor i trafikleder och trafikteknik vid Tekniska universitetet i Istanbul. Som kartograf medföljde P. Otto Nordenskjölds expedition till Västpatagonien 1920-21. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
11/11/2020 10:32:10
16/10/2021 08:21:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/eef66130-e6dd-4336-8d1e-abb67699f4e0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Pallin, Hugo Nikolaus (Nils)
Swedish

First name
Nikolaus Hugo
Swedish

Last name
Pallin
Swedish

Alternative name
Nils Pallin
Swedish

Title
kartograf

-Title
kartograf
Swedish
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Hugo Nikolaus (Nils) Pallin, väg- och vattenbyggare, bergsbestigare. Professor i vägbyggnads- och kommunikationsteknik vid Tekniska Högskolan 1932-1945 samt 1946-1948 professor i trafikleder och trafikteknik vid Tekniska universitetet i Istanbul. Som kartograf medföljde P. Otto Nordenskjölds expedition till Västpatagonien 1920-21. /US
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
05/04/1880

-Time
05/04/1880
Death
18/09/1953

-Time
18/09/1953
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Hugo Nikolaus (Nils) Pallin, väg- och vattenbyggare, bergsbestigare. Professor i vägbyggnads- och kommunikationsteknik vid Tekniska Högskolan 1932-1945 samt 1946-1948 professor i trafikleder och trafikteknik vid Tekniska universitetet i Istanbul. Som kartograf medföljde P. Otto Nordenskjölds expedition till Västpatagonien 1920-21. /US

Swedish

Gift med [sv]
Pallin, Rose f. Sandberg

-Heading
Gift med
Swedish

-Text
Pallin, Rose f. Sandberg
Swedish
Carlotta-SMVK
1024098

-Id
1024098
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461906
-Id
021037461906
-System
DigitaltMuseum