Hove kyrkje (Kirke) [no]

Other languages: Hove kyrkje (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1170. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:40:45
20/04/2024 07:32:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/eef061de-b9eb-4728-81d8-f340afdcbc08 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Hove kyrkje
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1170.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1170.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1170
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
Peter A. Blix
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Hove (Gard) [no], 4639-26/89 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
4639-26/89
Norwegian bokmål
Vik (Kommune) [no], Hovevegen 45, 6893 [no], NULL sokn (07), Bjørgvin prosti, Bjørgvin bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Hovevegen 45, 6893
Norwegian bokmål

-Place (text)
NULL sokn (07), Bjørgvin prosti, Bjørgvin bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
61.07181, 6.58413, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
61.07181
-Longitude (Easting)
6.58413
-Precision
5
Events
-Timespan
1170
--Earliest time
1170
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
141700101

-Id
141700101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1667

-Id
1667
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84644-1

-Id
84644-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
177003441

-Id
177003441
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
4639-26/89

-Id
4639-26/89
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
0212214270499
-Id
0212214270499
-System
DigitaltMuseum