Private development plans Place holder

Private reguleringsplaner (norwegian bokmål), Private reguleringsplanar (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:21
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/private-reguleringsplaner
Label
Private development plans
English

Private reguleringsplaner
Norwegian bokmål

Private reguleringsplanar
Norwegian nynorsk

Not used label
Arealbruksendring
Norwegian nynorsk

Arealbruksendring
Norwegian bokmål

Arealplanlegging
Norwegian nynorsk

Arealplanlegging
Norwegian bokmål

Ekspropriasjon
Norwegian bokmål

Offentlig reguleringsplan
Norwegian bokmål

Offentleg reguleringsplan
Norwegian nynorsk

Oreigning
Norwegian nynorsk

Privat reguleringsplan
Norwegian nynorsk

Privat reguleringsplan
Norwegian bokmål

Reguleringsbestemmelse
Norwegian bokmål

Reguleringsforskrift
Norwegian nynorsk

Reguleringsforskrift
Norwegian bokmål

Reguleringsføresegn
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Plans
English

Note
En reguleringsplan viser hvilke områder det kan bygges på. Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til detaljregulering for de områdene som ikke er regulert.
Norwegian bokmål

Ein reguleringsplan syner kva område det kan byggjast på. Private tiltakshavarar, organisasjonar og andre myndigheter kan fremja forslag til detaljregulering for dei områda som ikkje er regulerte.
Norwegian nynorsk