Bildhuggareverkstaden [sv]

Bildhuggareverkstaden (swedish)

Karlskrona - Byggnader (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Fasad i stående rödmålad träpanel och sadeltak i plåt. Grå gavelfasad med två toskanska pilastrar på var sida om en dubbelport. I tympanon finns en maskaron. [sv]
Dataset owner
Last changed
20/06/2019 11:21:52
09/12/2023 04:40:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/eeb50cab-a2df-4013-82e7-cb4b463563c0 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bildhuggareverkstaden
Swedish

Alternative name
Gamla laboratoriet
Swedish

Other name
193 [sv] -

-Name
193
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Fasad i stående rödmålad träpanel och sadeltak i plåt. Grå gavelfasad med två toskanska pilastrar på var sida om en dubbelport. I tympanon finns en maskaron.
Swedish

History

Byggnaden tros ha uppförts under slutet av 1760-talet. Detta kom att bli bildhuggare Johan Törnströms arbetsplats fram till dennes död 1828. År 1782 byggdes järnförrådet ut och ihop med bildhuggareverkstadens västra gavel. Två runda fönster sattes in på västgaveln, i vardera hörn under tympanon, så att de nådde över det ihopbyggda förrådet. 1884 användes byggnaden för beräkningar vid inskjutning av kanoner. 1905 inrättades ett kemiskt laboratorium. 1923 anordnades häri undervisningslokal för elektrotekniska specialkursen vid örlogsstationen.

Byggnaden flyttades 1961 cirka 60 meter österut till sin nuvarande plats. Idag är den museal men har tidvis fungerat som förråd. 1935 blev byggnaden byggnadsminne.

Swedish

-Place
Norwegian bokmål

Geodata
56.15628, 15.58085, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15628
-Longitude (Easting)
15.58085
Is part of
Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 28-31.
Swedish

Norberg, Erik (red.), Karlskronavarvets historia. D. 2, 1866-1992, Karlskronavarvet (Karlskrona, 1993), s. 230-231.
Swedish

Swahn, Bo & Bergström, Sven-Olof, Örlogsvarvet i Karlskrona, Skrivstugan (Karlskrona, 1994), s. 36-38.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Bildhuggareverkstaden. Hämtad 2018-11-06.
Swedish