Polarforskere og oppdagelsesreisende (Statens museer för världskultur [sv]) [no]

Polarforskere og oppdagelsesreisende (norwegian bokmål), Polarforskare, forsknings- och upptäcktsresande (swedish)

Person

23/09/2023 05:51:12
15/02/2023 13:27:42
Beta
Status
DigitaltMuseum

URI
http://kulturnav.org/ee40dc76-af82-4aed-b72d-ed016c40b1be
Download
Login/register to download the dataset content
141 to 160 of 186 hits.
Name
Polarforskere og oppdagelsesreisende
Norwegian bokmål

Polarforskare, forsknings- och upptäcktsresande
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Topic
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

English

Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål


EstonianNorwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål


Editorial note
Ca 160 personer hämtades från persongalleriet på http://www.polarhistorie.no. Namn, födelseår, dödsår och länk extraherades från webbplatsen 2017-10-10. /Ulf
Swedish