Polarforskere og oppdagelsesreisende (Statens museer för världskultur [sv]) [no]

Polarforskere og oppdagelsesreisende (norwegian bokmål), Polarforskare, forsknings- och upptäcktsresande (swedish)

Person

12/10/2019 05:06:26
05.10.2019 08:55:20
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/ee40dc76-af82-4aed-b72d-ed016c40b1be
Download
Login/register to download the dataset content
141 to 160 of 177 hits.
Name
Polarforskere og oppdagelsesreisende
Norwegian bokmål

Polarforskare, forsknings- och upptäcktsresande
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Topic

Norwegian bokmål


English

Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål


Estonian
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Swedish

Editorial note
Ca 160 personer hämtades från persongalleriet på http://www.polarhistorie.no. Namn, födelseår, dödsår och länk extraherades från webbplatsen 2017-10-10. /Ulf
Swedish