Lie, Hans H. (1867 - 1918) [no]

Lie, Hans H. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:38
23/05/2020 02:33:36
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/ee34cf38-da80-4bfa-86fb-fa15c3b9ea56 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lie, Hans H.
Norwegian bokmål

First name
Hans H.
Norwegian bokmål

Last name
Lie
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1867

-Time
1867
Death
1918

-Time
1918
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 27.03.1867 - død 1918. (En kilde oppgir fødselsd. til 27.04.1867).
Født i Næs i Hallingdalen. Gårdbrukersønn, gift i 1895 med Margit Jørstad (1873-), datter av Sigurd Jørstad. Elev av Johan Lund i Christiania, fotograferte sannsynligvis først i hjembygden. I 1893 ble han engasjert av Sigurd Jørstad for å fotografere ved det nye hotellet han hadde bygget i Volbu, Østre Slidre. I 1895 flyttet han til Vinstra. Her bygget han eget hus med glasstakatelier i 2. etasje. Han reiste meget rundt i distriktet og fotograferte, hadde også atelierer på Ringebu og Otta. Når fotografen ikke var hjemme på Vinstra hendte det at konen måtte ta seg av fotograferingen der. En mengde av Lies landskapsbilder fra Gudbrandsdalen ble laget til prospektkort. Foruten portretter og landskaper fotograferte han også dyr, bl.a. hingster når de skulle på utstilling. Forretningene på Vinstra og Otta ble overtatt i 1918 av sønnen Sverre, som drev dem under navnet "H. H. Lies Efterfølger" til 1922. Firmaet ble så bortleiet til østerrikeren Ferry Karl Zemann (26.4.1897-) som senere slo seg ned som fotograf i Lillehammer, deretter til John E. Rusten, som kjøpte det hele i 1934 og drev det til 1960. H. H. Lie etterlot seg ca. 25.000 fotografiske plater med protokoller, som sønnesønnene Eystein og Sigurd L. i 1972 deponerte i SS. Samlingen inneholder foruten portretter, bl.a. bilder fra arbeidslivet, anleggsvirksomheten og jernbaneutbyggingen i Gudbrandsdalen. Repronegativer av endel av hans bilder finnes i Worm-Petersens samling i NTM. De Sandvigske Samlinger - Maihaugen har glassplater etter ham.

Virkesteder:
1893 ca: Nes i Hallingdal
1893-0000:Østre Slidre; Volbu
1895-1918: Vinstra
0000-0000: Otta og Ringebu

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Gudbrandsdølen og Lillehammer Tilskuer 03.11.1978 og 07.11.1984
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Fotografregister : oversyn over ein del av fotografene med tilknytning til Valdres (upublisert manuskript i Preus museum, 2011).
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1791

-Id
1791
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007391

-Id
021036007391
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål