Description
Svensk båtkonstruktör. [sv]
Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
01/07/2020 12:28:04
03/06/2023 04:34:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ee22411d-53e2-4641-8955-400bc53176d3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Norlin, Lars-Olof
Swedish

First name
Lars-Olof
Swedish

Last name
Norlin
Swedish

Description
Svensk båtkonstruktör.
Swedish

Wikipedia

Birth
1932

-Time
1932
Death
2017

-Time
2017
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Lars-Olof Norlin är en svensk fritidsbåtskonstruktör. Konstruktioner ritade av honom är Allegro och Adagio. Lars-Olof Norlin var också initiativtagare till att introducera LYS-regeln i Sverige.

Swedish

Has constructed
Reference
Intervju med Lars-Olof Norlin 2005. Sjöhistoriska museets arkiv. SMM F4BA:25
Swedish

DigitaltMuseum
021036011843
-Id
021036011843
-System
DigitaltMuseum