Nursing home Place holder

Sykehjem (norwegian bokmål), Sjukeheim (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:14
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/sykehjem
Label
Nursing home
English

Sykehjem
Norwegian bokmål

Sjukeheim
Norwegian nynorsk

Not used label
Aldersheim
Norwegian bokmål

Aldersheim
Norwegian nynorsk

Aldershjem
Norwegian nynorsk

Aldershjem
Norwegian bokmål

Bo- og behandlingssenter
Norwegian bokmål

Pleiehjem
Norwegian nynorsk

Boform for heldøgns omsorg og pleie
Norwegian bokmål

Bu- og behandlingssenter
Norwegian nynorsk

Buform for heildøgns omsorg og pleie
Norwegian nynorsk

Gamleheim
Norwegian nynorsk

Gamlehjem
Norwegian bokmål

Langtidsopphald
Norwegian nynorsk

Langtidsopphold
Norwegian bokmål

Pleieheim
Norwegian nynorsk

Pleieheim
Norwegian bokmål

Pleiehjem
Norwegian bokmål

Rehabiliteringsopphald
Norwegian nynorsk

Rehabiliteringsopphold
Norwegian bokmål

Sjukeheim
Norwegian nynorsk

Sjukeheimsopphald
Norwegian nynorsk

Sjukeheimsplass
Norwegian nynorsk

Sykeheim
Norwegian bokmål

Sykeheimsopphold
Norwegian bokmål

Sykeheimsplass
Norwegian bokmål

Sykehjemsopphold
Norwegian nynorsk

Sykehjemsopphold
Norwegian bokmål

Sykehjemsplass
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Health services
English

Note
**
Norwegian bokmål

Kommunalt driven buform som skal ha tilbod om heildøgns opphald. Retta mot dei som ikkje får dekka sitt daglege behov for pleie og omsorg i heimen eller i omsorgsbustad. Tilbyr langtidsopphald, avlastningsopphald og korttidsopphald.
Norwegian nynorsk