Ericson, Harald (1890 - 1972) [sv]

Other languages: Ericson, Harald (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:42:34
08/06/2024 00:29:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/edef0120-6dfd-4749-9ed4-25f3aecfeae3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ericson, Harald
Swedish

First name
Harald
Swedish

Last name
Ericson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
03/01/1890
-Place reference
--Place
Death
13/01/1972 Borås (Stad) [sv], , ,

-Time
13/01/1972
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: KTH 1916, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Verksam som assistent i Göteborg hos Sigfrid Ericson, Arvid Bjerke och Ragnar (R O) Swensson, bl a med arbetet med Jubileumsutställningen 1923.
Stadsarkitekt i Borås 1929-1955.
Egen arkitektverksamhet i Borås.Resor: Italien.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
FSS från 1930, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter.

Egna skrifter: Byggmästaren 1932 sid 68, Erikslundsskolan i Borås; ibid 1933 sid 161, Borås nya vattenledningsverk; ibid 1933 sid 170, Kallbadhus i Borås; ibid 1933 sid 173, Kallbadhus i Alingsås; ibid 1945:20 sid 383, Borås kapell och krematorium.

Verk ett urval:
Flerbostadshus i kv Näktergalen 5, Göteborg, 1924, tillsammans med Ragnar (R O) Swensson.
Erikslundsskolan i Borås, 1928-1930, tillsammans med Ragnar (R O) Swensson.
Affärshus, Otterhall, Göteborg, 1929.
Bostadshus på Byttorp, Borås, 1929.
Vattenledningsverk i Sjöbo, Västergötland, 1932.
Kallbadhus vid Ramnasjön i Borås, 1932, rivet 1977.
Kallbadhus i Alingsås, 1933.
Ramnaparkens sommarservering i Borås, 1934, nedbrunnen 1956.
Tvåfamiljsvillor, Gabriellagatan, Borås, 1935.
Småstugor vid Sjöbogatan och Troligatan, Borås, 1936-1939.
Egen villa, Tiljans backe 7, Bergsäter, Borås, 1939.
Textilinstitutet, Borås, (numera Teko - Högskolan i Borås), Teknologgatan, Varbergsvägen, ny- och tillbyggnad, 1933-1952.
Caroli församlingshem, Borås, 1937.
Sagahuset, affärs-, biograf- och bostadshus, Österlånggatan 59, Allégatan 60, Södra Torget, Borås, 1938.
Hyreshus vid Varbergsvägen, Borås, 1939.
Brandstation, Olofsholm, Borås, 1940.
Borås kapell och krematorium, 1944.
Engelbrektsskolan, Engelbrektsgatan, Borås, 1949.
Pensionärshemmet Sjöboklint, Sjöbo, Västergötland, 1955.
Särlaskolan (f d Praktiska real), Borås, 1956.
Stadshuset i Borås, 1957.
Boråshallen, idrottshall, Bockasjögatan - Petersbergsgatan, 1957.
Gustav Adolfs församlingshem, Borås, 1958.
Villa Blomqvist, Vintergatan 14, Borås, 1958.
Korskyrkan, Bohusgatan 2, Borås, 1964.
Ryaverket, kraftvärmeverk i kv Pantängen, Bäckeskog, Borås 1965.

Swedish

Reference
Bodman, Gösta (red): Tekniska samfundet i Göteborg. 1882 - 1932. Minnesskrift utgiven i anslutning till samfundets 50-åriga tillvaro. Göteborg, 1932.
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961.
Kidder Smith, G E: Sweden builds - Its modern architecture and landpolicy. Background development and contribution. Stockholm och New York, 1950.
Caldenby, Claes, Heijl, Matts, Jönsson, Eva och Tomasson, Jaan: Byggnader i Göteborg - en guide till 1900-tals arkitektur. Göteborg, 1979.
Byggmästaren 1925 sid 129, Flerbostadshus i kv Näktergalen 5, Göteborg; ibid 1930 sid 7, Branzell, Sten: Ett höghus i Göteborg (Otterhall).
Artiklar om Harald Ericsons verk i Borås, skildrade av konstnären Sven Angborn, i Borås Tidning hösten 1987 måndagar: 20 och 27 juli, 3, 10, 17, 24 och 31 augusti, 7, 14, 21 och 28 september, 5, 12, 19 och 26 oktober, 9 och 23 november, 21 december samt den 11 januari 1988. Kopior av artiklarna finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
HT 72.1.15.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
1354

-Id
1354
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076186

-Id
011034076186
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish