Engels, Friedrich (1820 - 1895) [sv]

Engels, Friedrich (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Friedrich Engels föddes i en välbärgad och konservativ familj. Hans far var fabrikant. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:39:30
23/09/2023 05:40:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ed9b4cca-afb3-43c4-b9e5-f849d837e566 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Engels, Friedrich
Swedish

First name
Friedrich
Swedish

Last name
Engels
Swedish

Title
filosof

-Title
filosof
Swedish
redaktör

-Title
redaktör
Swedish
Description
Friedrich Engels föddes i en välbärgad och konservativ familj. Hans far var fabrikant.
Swedish

Wikipedia

Birth
28/11/1820

-Time
28/11/1820
Death
05/08/1895

-Time
05/08/1895
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Friedrich Engels föddes i en välbärgad och konservativ familj. Hans far var fabrikant. Engels ägnade sig från början åt köpmansyrket och arbetade 1843-1844 i Manchester, i en filial av sin fars fabriksaffär. I England, som industriellt var mer utvecklat än Tyskland, lärde Engels känna den moderna industrikapitalismen. Han drogs till de socialistiska idéerna och knöt kontakter med socialistiska organisationer och publikationer. I augusti 1844 lärde han i Paris känna Karl Marx, med vilken han knöt ett vänskapsband för livet. Från denna stund var han Marx förtrogne i nästan alla företag och blev efter sin väns död dennes litterära och andliga testamentsexekutör. 1848-1849 var han jämte Marx redaktör för den i Köln utgivna Neue Rheinische Zeitung och deltog i upprorsrörelserna 1848-1849 i Pfalz och Baden, efter vilkas undertryckande han flydde till England och 1850-1869 ånyo arbetade i Manchesterfabriken samt efter Första internationalens stiftande 1864 verkade i dess tjänst. Från 1870 var han bosatt i London. Engels dog 1895 i London av cancer. Hans aska blev nedsänkt i havet. Han utgav 1845 Den arbetande klassens läge i England, ett arbete som stödde sig på såväl officiella engelska undersökningar som egna iakttagelser. Boken räknas som en föregångare till den moderna sociologin. Tillsammans med Marx författade Engels 1848 det till alla länders proletärer riktade Kommunistiska manifestet. Bland hans senare utgivna skrifter kan nämnas Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen (Anti-Dühring) (1878), en uppgörelse med den tyske filosofen Eugen Dühring, vars idéer höll på att slå rot inom tysk arbetarrörelse; Socialismens utveckling från utopi till vetenskap (1882), Familjens, privategendomens och statens ursprung (1884), Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut (1888). Efter Marx död 1883 försåg han en mängd upplagor av dennes skrifter med förord samt utgav 1885 och 1894 de länge med spänning motsedda 2:a och 3:e delarna av Marx huvudarbete, Das Kapital ("Kapitalet"). Engels författade även en stor mängd mindre skrifter och tidningsartiklar. Bland hans specialområden märks krigskonsten som han ägnade ett brinnande intresse och som förlänade honom smeknamnet Generalen. wikipedia Kommunist, teoretiker, tillsammans med Karl Marx grundare av marxismen.

Swedish

Activity
, , Tyskland [sv]

-Place reference
, , Tyskland [sv]
--Place (text)
Tyskland
Swedish
Residence
, , Tyskland, Europa [sv]

-Place reference
, , Tyskland, Europa [sv]
--Place (text)
Tyskland, Europa
Swedish
Geografiskt namn [sv]
England

-Heading
Geografiskt namn
Swedish

-Text
England
Swedish
Carlotta-SMVK
1551290

-Id
1551290
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461194
-Id
021037461194
-System
DigitaltMuseum