Åsheim (Forlatt sted) [no]

Åsheim (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ed01b0c9-9dea-40b9-bdeb-118749119602 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åsheim
Norwegian bokmål

Alternative name
Åsheim
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
58.74318, 9.07414, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.74318
-Longitude (Easting)
9.07414
Is Part Of
English
          Agder (Fylke) [no] - Fylke[no]
English
English

Sentralt stedsnavnregister (SSR)
379163

-Id
379163
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål