Description
Fyrmastade stålbarken Passat ägdes av Gustaf Erikson 1932 -1951. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/06/2020 11:01:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ecf0f70c-cc85-404c-aced-3c20629b65de | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passat
Swedish

Description
Fyrmastade stålbarken Passat ägdes av Gustaf Erikson 1932 -1951.
Swedish

Technical description
4.700 ton d.w. Dubbelbrammad med röjlar, dubbel mesan, Welldäckad, poop 53' , brygga 69' ,back 36'. Dubbelratt med kugghjul på bryggan, dito med skruv på poopen. Motorvinschar för spel och last, brass- och fallvinschar, dubbla däck, 4 lastluckor. Logement för besättningen under bryggan, hytter för 42 apprenticar under poopen.
Swedish

Material
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

History

Passat byggdes 1911 för Laeisz av Blohm & Voss i Hamburg.
Gustaf Erikson köpte Passat år 1932. Första åländska befälhavaren blev kapten Gustaf Lundberg. Resan gick till Seychellerna efter guano till New Zeeland. Passat seglade sedan på vetetraden Australien - Europa. Hösten 1938 avseglade man på den sista Australienresan före krigsutbrottet under kapten Linus Lindwalls befäl. Passat anlände till Port Lincoln den 9 mars 1939. Efter 98 dygns hemresa erhölls order vid Lizard att lossa i Belfast. Efter lossning fick fartyget order av redaren att segla hem till Mariehamn för uppläggning, där hon blev liggande under krigsåren.

Under sommaren 1944 utnyttjades Passat som spannmålsmagasin i Stockholm några månader. I slutet av året bogserades hon med full last av vete och råg från Stockholm till Åbo för finska statens räkning. I slutet av år 1944 var hon åter förtöjd vid Badhusberget i Mariehamn, i avvaktan på krigsslutet. Under sommaren 1946 utrustades och klassades Passat för att åter insättas på långfart. Passat befraktades för en trälast från Kotka till Sydafrika.

Den 2 juni 1949 avseglade Passat med sin sista vetelast från Port Victoria destinerad till Queenstown för order. Dit anlände hon efter 109 dygns resa. Rederiet beslöt att sälja Passat till ett belgiskt företag men köparen kunde inte fullgöra sina förpliktelser. Efter en tids uppläggning såldes Passat till tyska intressen för att användas som seglande skolfartyg. Den tragiska olyckan då fyrmastbarken Pamir sjönk på Atlanten år 1957 ledde till uppläggning av Passat som blev stationärt skol- och museifartyg i Travemünde.

Swedish

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
3,130
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
2,585
-Value
322'0
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
47'2
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
26'5
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Delivered
1911

-Time
1911
-Role
Swedish

-Timespan
1932 - 1951
--Earliest time
1932
--Latest time
1951
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Reference
Kåhre, Georg och Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish

Kåhre, Georg: Under Gustaf Eriksons Flagga (1948)
Swedish

DigitaltMuseum
021178625414
-Id
021178625414
-System
DigitaltMuseum