Ringström, Georg (1862 - 1945) [sv]

Ringström, Georg (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:19
28/03/2020 00:28:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ebfec491-5fd2-4dd5-adb2-2df900af6304 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ringström, Georg
Swedish

First name
Georg
Swedish

Last name
Ringström
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
25/07/1862
-Place reference
--Place
Death
-Time
26/04/1945
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1882-1886, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1886-1888, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd på arkitektkontor i Stockholm, vid Operabyggnadskonsortiet (inredning och dekoration) 1891-1899 (med avbrott 1892-1893 och 1894-1895).
Vid Stockholms stadsbyggnadskontor som tillförordnad föreståndare för arkitektavdelningens ritbyrå 1900-1913.
Egen verksamhet från 1913.

Tävlingar: Prisbelönt förslag till riksdagshus och riksbank i Stockholm 1889 tillsammans med Gustaf Wickman.Resor: Tyskland 1887.
Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien 1892-1893.
Tyskland och Italien 1899.

Medlemskap: STF från 1882, Svenska Teknologföreningen.
KK från 1889, Konstnärsklubben.
SvKF 1891, Svenska Konstnärernas Förening.

Verk ett urval:
Slagsta-anstalten, Botkyrka 11, rivet 1973 (Om den offentliga vården, sid 322 f).
Byggnader i Stockholm: Hyreshus Odeng 62, 1900-1901; Tryckeri- och affärslokal, Bryggarg 17-19 - Ö Järnvägsg 12, 1902; Kv Prismat 1, Götg 71, 1903-1904; Kommunalhus vid Värtahamnen 1905; Vårdhemmet Högalid, Wollmar Yxkullsg, 1905 (rivet); Kungsholmens läroverk, Hantverkarg 69, 1904-1907; Navigationsskolan, numera sjöbefälsskolan, Stigbergsg 30, 1907; Församlingshus 1907-1910 och folkskola 1906-1912 i Klara församling.
Filipstads sparbank, Sparbanksg 1, Filipstad 1907-1908.
Societetshus vid Loka brunn.
Byggnad för trafikförvaltning Göteborg-Stockholm-Gävle 1913-1921 och för Nordmark-Klarälvens järnväg 1916-1919.
Restaureringar av Rämens (Rämmens) kyrka, Värmland 1898-1899.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 267.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1377.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 140.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
H8D 1922:687.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 115.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Swedish

Primus
583

-Id
583
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077183

-Id
011034077183
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish