Ekensbergs varv (Varv) [sv]

Ekensbergs varv (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Fartygsvarv i Stockholm etablerat 1870. [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/03/2016 20:36:06
27/05/2023 04:56:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ebfb02e3-e318-4c89-b972-d8404203e049 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ekensbergs varv
Swedish

Description
Fartygsvarv i Stockholm etablerat 1870.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1870

-Time
1870
Termination
1970

-Time
1970
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Varvet låg på södra sidan av Mälaren och etablerades 1870 som ett mindre reparationsvarv. Först på 1920-talet utökades varvet och fick då också en flytdocka. När Salénrederierna 1942 tog över ägandet växte verksamheten och man byggde fram till 1961 ett 30-tal handelsfartyg. När Salénrederierna 1970 köpte Finnboda varv avvecklades AB Ekenbergs varv.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Stockholm (Kommun) [sv], ,

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Stockholm (Kommun) [sv], ,
--Place
Reference
Dunge, Manne (red.), Varvsliv: minnen från en svensk industriepok, [Sjöhistoriska museet], Stockholm, 2004.
Swedish

Svensk industrikalender 1947
Swedish

DigitaltMuseum
021166009517
-Id
021166009517
-System
DigitaltMuseum