Økonomisk planlegging og utvikling (179) [no]

Økonomisk planlegging og utvikling (norwegian bokmål), Ekonomisk historia (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...økonomisk vekstpotensial, reelt eller prosjektert, innen en territoriell eller politisk region (f.eks. bygd, by, storby etc.); nåværende og prosjekterte økonomiske vekstrater; regionale planleggingsprogrammer; problemer (f.eks. underutvikling); planlegging på lang og kort sikt; komiteer, arbeidsgrupper og styrer pålagt planleggings- og utviklingsoppgaver; samordning av planlegging for by- og landdistrikter og hele landet; prioriteringer og mål (f.eks. lokal, nasjonal og regional utvikling,... ...økonomisk vekstpotensial, reelt eller prosjektert, innen en territoriell eller politisk region (f.eks. bygd, by, storby etc.); nåværende og prosjekterte økonomiske vekstrater; regionale planleggingsprogrammer; problemer (f.eks. underutvikling); planlegging på lang og kort sikt; komiteer, arbeidsgrupper og styrer pålagt planleggings- og utviklingsoppgaver; samordning av planlegging for by- og landdistrikter og hele landet; prioriteringer og mål (f.eks. lokal, nasjonal og regional utvikling, industriutvikling, landbruksutvikling etc.); lederskap og personell; programmenes kostnader og finansiering; offentlige og private investeringer; omfanget av statens deltakelse i planleggings- og utviklingsprogrammene; i hvilken utstrekning de foreslåtte programmene gjenspeiler behovene i den regionale enhet; utviklingsstrategi; resultater; etc. For mer utførlig informasjon om planlegging og utvikling se de relevante emnekategorier (f.eks. Jordbruk 24, Utnyttelse av naturressursene 31 etc.). Se også: Befolkningsstatistikk for by og land 162. Familieplanlegging 168. Sosiokulturelle utviklingslinjer 178. Samfunnsplanlegging 185. Relevante emnekategorier er f.eks. Jordbruk 24. Relevante emnekategorier er f.eks. Utnyttelse av naturressursene 31. Bruk av landområder 311. Miljø og omgivelser 318. Byplanlegging 361. Byers vekst og økologi 361. Byfornyelse 362. Boligforhold 362. Offentlige tjenester 365. Forretningstilbud 366. Parker 367. Forskjellige tilbud 368. Byutvikling 369. Urbaniseringens virkning på sosiale institusjoner 369. Generelle opplysninger om økonomisk planlegging og utvikling 433. Sysselsetting 464. Organisasjon i lokalsamfunnet 621. Politiske administrative eller territorielle enheter 63. Administrative organer 647. Statsforvaltning 65. Helse og velferd 74. Filantropiske institusjoner 741. Familieplanlegging 842. [no]
Last changed
16/08/2021 10:58:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/eb7694a7-34a5-4797-b5d0-d7e4cdb1d278 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Økonomisk planlegging og utvikling
Norwegian bokmål

Ekonomisk historia
Swedish

Description
...økonomisk vekstpotensial, reelt eller prosjektert, innen en territoriell eller politisk region (f.eks. bygd, by, storby etc.); nåværende og prosjekterte økonomiske vekstrater; regionale planleggingsprogrammer; problemer (f.eks. underutvikling); planlegging på lang og kort sikt; komiteer, arbeidsgrupper og styrer pålagt planleggings- og utviklingsoppgaver; samordning av planlegging for by- og landdistrikter og hele landet; prioriteringer og mål (f.eks. lokal, nasjonal og regional utvikling, industriutvikling, landbruksutvikling etc.); lederskap og personell; programmenes kostnader og finansiering; offentlige og private investeringer; omfanget av statens deltakelse i planleggings- og utviklingsprogrammene; i hvilken utstrekning de foreslåtte programmene gjenspeiler behovene i den regionale enhet; utviklingsstrategi; resultater; etc. For mer utførlig informasjon om planlegging og utvikling se de relevante emnekategorier (f.eks. Jordbruk 24, Utnyttelse av naturressursene 31 etc.). Se også: Befolkningsstatistikk for by og land 162. Familieplanlegging 168. Sosiokulturelle utviklingslinjer 178. Samfunnsplanlegging 185. Relevante emnekategorier er f.eks. Jordbruk 24. Relevante emnekategorier er f.eks. Utnyttelse av naturressursene 31. Bruk av landområder 311. Miljø og omgivelser 318. Byplanlegging 361. Byers vekst og økologi 361. Byfornyelse 362. Boligforhold 362. Offentlige tjenester 365. Forretningstilbud 366. Parker 367. Forskjellige tilbud 368. Byutvikling 369. Urbaniseringens virkning på sosiale institusjoner 369. Generelle opplysninger om økonomisk planlegging og utvikling 433. Sysselsetting 464. Organisasjon i lokalsamfunnet 621. Politiske administrative eller territorielle enheter 63. Administrative organer 647. Statsforvaltning 65. Helse og velferd 74. Filantropiske institusjoner 741. Familieplanlegging 842.
Norwegian bokmål

...økonomisk vekstpotensial, reelt eller prosjektert, innen en territoriell eller politisk region (f.eks. bygd, by, storby etc.); nåværende og prosjekterte økonomiske vekstrater; regionale planleggingsprogrammer; problemer (f.eks. underutvikling); planlegging på lang og kort sikt; komiteer, arbeidsgrupper og styrer pålagt planleggings- og utviklingsoppgaver; samordning av planlegging for by- og landdistrikter og hele landet; prioriteringer og mål (f.eks. lokal, nasjonal og regional utvikling, industriutvikling, landbruksutvikling etc.); lederskap og personell; programmenes kostnader og finansiering; offentlige og private investeringer; omfanget av statens deltakelse i planleggings- og utviklingsprogrammene; i hvilken utstrekning de foreslåtte programmene gjenspeiler behovene i den regionale enhet; utviklingsstrategi; resultater; etc. For mer utførlig informasjon om planlegging og utvikling se de relevante emnekategorier (f.eks. Jordbruk 24, Utnyttelse av naturressursene 31 etc.). Se også: Befolkningsstatistikk for by og land 162. Familieplanlegging 168. Sosiokulturelle utviklingslinjer 178. Samfunnsplanlegging 185. Relevante emnekategorier er f.eks. Jordbruk 24. Relevante emnekategorier er f.eks. Utnyttelse av naturressursene 31. Bruk av landområder 311. Miljø og omgivelser 318. Byplanlegging 361. Byers vekst og økologi 361. Byfornyelse 362. Boligforhold 362. Offentlige tjenester 365. Forretningstilbud 366. Parker 367. Forskjellige tilbud 368. Byutvikling 369. Urbaniseringens virkning på sosiale institusjoner 369. Generelle opplysninger om økonomisk planlegging og utvikling 433. Sysselsetting 464. Organisasjon i lokalsamfunnet 621. Politiske administrative eller territorielle enheter 63. Administrative organer 647. Statsforvaltning 65. Helse og velferd 74. Filantropiske institusjoner 741. Familieplanlegging 842. (no)
Swedish

Code
179
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian