Address allocation Place holder

Adressetildeling (norwegian bokmål), Adressetildeling (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:22
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/adressetildeling
Label
Address allocation
English

Adressetildeling
Norwegian bokmål

Adressetildeling
Norwegian nynorsk

Not used label
Adressering
Norwegian nynorsk

Adressering
Norwegian bokmål

Gateadresse
Norwegian nynorsk

Gateadresse
Norwegian bokmål

Gatenavn
Norwegian bokmål

Husnummer
Norwegian nynorsk

Husnummer
Norwegian bokmål

Vegnamn
Norwegian nynorsk

Vegnavn
Norwegian bokmål

Veinavn
Norwegian bokmål

Gatenamn
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Property
English

Note
Kommunen tildeler eller endrer adresser. Eiere og andre som blir påvirket av avgjørelsen har rett til å uttale seg.
Norwegian bokmål

Kommunen gir eller endrar adresser. Eigarar og andre som blir påverka av avgjerda har rett til å uttale seg.
Norwegian nynorsk