7633 FROSTEN [no]

7633 FROSTEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
10/10/2016 08:05:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/eb5cb207-4137-4f99-923c-36f782baf5d6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7633 FROSTEN
Norwegian bokmål

Alternative name
FROSTEN
Norwegian bokmål

Code
7633
History

FROSTEN sees først nevnt som poståpneri i en portotabell fra 1831, men kan være opprettet før dette. (Ikke sirkulære-melding).

Poståpneriet lå i Frosten prestegjeld, Stør- og Værdalen fogder, under Trondhjem postkontor. I 1838 var det postforbindelse til Aasen poståpneri i hovedpostruten Trondhjem -- Nordland postkontor.

Navnet ble fra 1.7.1909 endret til FROSTA. Sirk. 34, 30.6.1909.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Levanger postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Steinkjer postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 7633 FROSTA tildelt postnr 7634.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 81, og fikk 20.1.1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7633)
Poståpnere/styrere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
J. Georg Coldevin 1.3.1859.
Gårdm. Hans Coldevin 1.8.1865.
Spareb.kass. Peter Rochseth 1.4.1878.
Seminarist Haakon Roksæth 22.11.1889.
Gårdbr. Bjarne Rokseth kst. 1.9.1929.
Anna Halvorsen midlt. 14.5.1945.
Privatvikar Kåre Nøstvold midlt. 16.4.1946, fast 1.4.1949 (f. 1919).
Posteksp.D Hildur Myraunet 1.8.1981 (f. 1952).

Årlig poståpnerlønn ble mot tidl. gebyrer i 1859 satt til årlig:

1859 1872 1882 1890 1897 1908 1914 1917
Spd. 24 40
Kr 240 320 450 600 650 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Related to
FROSTA [no] Henvisning

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166443082

-Id
021166443082
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål