5367 ALGRØEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 5367 ALGRØEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:15:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/eb576ce9-491e-4aca-aa8d-c2896e776be2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
5367 ALGRØEN
Norwegian bokmål

Alternative name
ALGRØEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/10/1907
--Place
Termination
11/06/1988

-Time
11/06/1988
Code
5367
Type
Norwegian bokmål

History

ALGRØEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet med samme navn, i Fjell herred, Søndre Bergenhus amt, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.10.1907. Sirk. 54, 24.9.1907.

Navnet ble fra 1.1.1919 endret til ALGRØY. Sirk. 62, 17.12.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

5367 ALGRØY postkontor C, i Bergen postområde, ble lagt ned fra 13.6.1988. Ny postadresse blir 5368 SKÅLVIK. Sirk. 20, 30.5.1988.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.

(5367)
Poståpnere/styrere:
Landhandler Torkel Christiansen Algerøen fra 1.10.1907.
Enkefru Martha Christiansen fra 20.5.1912.
Gårdbruker Mikkel Nilsen Algerøen fra 19.11.1912.
Botilde Olsen fra 20.12.1912.
Fisker Nils Mikal Olsen fra 22.6.1917 (f.1881).
Gudrun Antonsen fra 1.7.1958 (f.1913).
Anna Alise Algrøy fra 1.2.1982 (f.1926).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1908, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1914 kr 150,- og fra 1917
kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlertidig dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1907 11/06/1988

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1907 11/06/1988
--Earliest time
01/10/1907
--Latest time
11/06/1988
DigitaltMuseum
021166441990

-Id
021166441990
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål