Gram, Ludvig Chrisopher Schavland (1863 - 1922) [no]

Gram, Ludvig Chrisopher Schavland (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:13
21/05/2022 01:31:46
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/eb27b244-cde8-406b-8257-2f1b805755ca | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gram, Ludvig Chrisopher Schavland
Norwegian bokmål

First name
Ludvig Chrisopher Schavland
Norwegian bokmål

Last name
Gram
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1863

-Time
1863
Death
1922

-Time
1922
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 27.12.1863 - død 22.03.1922.
Sønn av boktrykkersvend Adolph Martin G. ((1825)-3.3.1881) og Severine Kristine Ludvigsen (1826-91), g. m. Rosa Marie Gretschel, (11.6.1864-) datter av Ernst og Johanne G. Drev atelieret Ludv. Gram i Bergen noen få år med skiftende adresser, overlot ca. 1885 firmaet til Augusta Charlotte Solberg og reiste til Stavanger hvor han dels arbeidet hos Kørner og dels hadde firmaet "Gram & Co." Ca. 1891 var han tilbake i Bergen igjen og drev en tid firmaet "Gram & Solberg" sammen med Augusta Solberg. Deretter arbeidet han hos v. d. Fehr i 1895, senere hos "Brødr.Larm", Jacobsen og Norland. Tilslutt startet han sammen med Hans Nicolaysen Meyer firmaet "Gram & Meyer" i 1911, men dette atelieret brente i 1916. Noen av hans eldste plater ble vertatt av P. Christiansen mens endel av de senere ble overtatt av Gustav Osland. Han var også amatørskuespiller, og assessor Berner har skrevet om hans opphold i Stavanger og hans kunstneriske evner, bl. a. som førsteelsker ved Stavanger teater. Død i Bergen.

Virkesteder:
1885 ca-1891: Stavanger
1891 ca-1916: Bergen
1883-1885: Bergen

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
966

-Id
966
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006062

-Id
021036006062
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål