Stolpe, Hjalmar (1841 - 1905) [sv]

Other languages: Stolpe, Hjalmar (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Hjalmar Stolpe, verksam vid Statens historiska museum 1874 -1900. Professor och intendent vid Riksmuseets etnografiska avd. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 22:01:41
01/06/2024 05:46:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/eafba7f3-cf41-4a23-a46e-3a1dce6c0ac1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Stolpe, Hjalmar
Swedish

First name
Hjalmar
Swedish

Middle name
Knut
Swedish

Last name
Stolpe
Swedish

Title
arkeolog

-Title
arkeolog
Swedish
etnograf

-Title
etnograf
Swedish
intendent

-Title
intendent
Swedish
Description
Hjalmar Stolpe, verksam vid Statens historiska museum 1874 -1900. Professor och intendent vid Riksmuseets etnografiska avd.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Birth
1841

-Time
1841
Death
1905

-Time
1905
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Biography

Hjalmar Stolpe, verksam vid Statens historiska museum 1874 -1900. Professor och intendent vid Riksmuseets etnografiska avd. från 1903 till 1905. S. lyckades år 1900 få de etnografiska samlingarna vid Riksmus. erkända som en självständig avd. och förordnades år 1900 till föreståndare där. Grundade Etnografiska Museet i Stockholm och var banbrytare på ornamentstudiets område. Utgav 1890-91 det banbrytande verket "Utvecklingsföreteelser i naturfolkens ornamentik". S. gjorde naturhistoriska och arkeologiska studier på Björkö, Birka fr o m 1871. Grävningarna fortsatte 1873-81. Mera tillfälligt 1888-90 och 1895. Omkring 1.100 gravar samt ett parti av "svarta jorden" undersöktes, varjämte gravfälten delvis kartlades 1888-89. Åren 1881-82 och 1893 undersökte han de berömda båtgravarna vid Vendels kyrka i Uppland och 1891-92 stenålderlämningarna i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö vid Gotland. S. använde tidigt fototekniken och framstår som Sveriges förste store stilbildande fältarkeolog. Deltog som etnograf i fregatten Vanadis världsomsegling 1883-85, varifrån han hemförde 7.500 föremål. /US

Swedish

Dotter [sv]
Fabricius, Estrid

-Heading
Dotter
Swedish

-Text
Fabricius, Estrid
Swedish
Verksam vid organisation [sv]
Etnografiska museet, Stockholm, Statens Historiska Museum

-Heading
Verksam vid organisation
Swedish

-Text
Etnografiska museet, Stockholm, Statens Historiska Museum
Swedish
-Text
Erikson, Bo G. (2015). Kungen av Birka: Hjalmar Stolpe arkeolog och etnograf : en biografi. Stockholm: Atlantis
Swedish
Carlotta-SMVK
1001137

-Id
1001137
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462147
-Id
021037462147
-System
DigitaltMuseum