2475 OPHUS (Poståpneri) [no]

2475 OPHUS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:55:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/eaea6c8b-e333-497f-9345-69757fdcc372 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2475 OPHUS
Norwegian bokmål

Alternative name
OPHUS
Norwegian bokmål

Establishment
24/05/1870

-Time
24/05/1870
Termination
31/05/1990

-Time
31/05/1990
Code
2475
Type
Norwegian bokmål

History

OPHUS poståpneri, på gården Ophuus, i Storelvdalen annex til Aamot prestegjeld, Søndre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 24.5.1870, og med virksomhet fra 1.7.1870. Sirk. 12, 20.6.1870.

Poståpneriet ble fra fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Flyttet til jernbanestasjonen i 1902.

Poståpneriet ble fra 1.10.1918 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Navnet ble endret til OPPHUS fra 1.11.1946. Sirk. 29, 18.10.1946.

Poståpneriet ble lagt under Rena postkontor fra 1.8.1960. Sirk. 18, 30.6.1960.

Fra 1.3.1970 igjen lagt under Elverum postkontor. Sirk. 6, 23.2.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

2475 OPPHUS postkontor C, under Elverum postkontor, ble lagt ned fra 1.6.1990. Ny postadresse: 2480 KOPPANG. Sirk. 14, 3.5.1990.

Fikk ifølge "Norske Filatelistika" datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver først i 1877.

(2475)
Poståpnere/styrere:
A. Hagen er notert i 1870.
Alexander Andersen 1.7.1870.
Stasj.mester L. Halvorsen 1.7.1876.
Stasj.mester H. Eriksen kst. 1879.
Stasj.mester Robert Klüver 21.5.1879.
Skredder Kristiane Blakstad 1.4.1887.
Kst. stasj.mester Edv. Grotting 1.4.1888.
Stasj.eksp. S. Bevolden 16.3.1895.
K. Bokstad 1.4.1902.
Stasj.mester S. Bevolden 1.7.1904.
Stasj.eksp. H. E. Røed 10.10.1908.
Kontorist Lund midlertidig fra 15.10.1914.
Stasj.mester A. Svarstad 27.11.1914 (f.1873).
Telegrafist E. Bjølseth midlertidig fra 19.2.1920.
Stasj.mester Endre Rebne 15.4.1920 (f.1876).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.7.1939.
Landpostbud Lilly Westvang muligens kombinert landpostbud og styrer fra ca 1976 (f.1923).

Årlig poståpnerlønn:

1870 1874 1881 1904 1917
Spd. 24 34
Kr 200 400 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 24/05/1870 31/05/1990

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
24/05/1870 31/05/1990
--Earliest time
24/05/1870
--Latest time
31/05/1990
DigitaltMuseum
021166440775

-Id
021166440775
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål