Wallander, Sven (1890 - 1968) [sv]

Wallander, Sven (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:42
10/08/2019 00:25:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ea38e901-60cf-427f-b52b-992136ea4708 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wallander, Sven
Swedish

First name
Sven
Swedish

Last name
Wallander
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
15.06.1890
-Place reference
--Place
Death
-Time
17.08.1968
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1909.
KTH 1909-1913, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1913-1915, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Ivar Tengbom, Lars Israel Wahlman och i Stockholms Stadsplanekommission 1916-1917.
Egen verksamhet i Stockholm 1917-1942.
Initiativtagare till HSB, dess verkställande direktör och chef för dess arkitektkontor till 1958.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1925.

Andra uppdrag: Medarbetare i Blandaren 1912.
Ledamot i olika kommittéer och sakkunnigutredningar, bl a bostadssociala utredningen.
Ledamot i styrelsen för Byggstandardiseringen från 1949, dess ordförande från 1950.
Ledamot i Sveriges standardiseringskommission från 1950.
Ledamot i Statens nämnd för byggnadsforskning från 1953.

Tävlingar: Folkskola i Kalmar 1913, motto Hemming Gad.Resor: Europa.
USA som statsstipendiat 1920.

Medlemskap: STF från 1913, Svenska Teknologföreningen.
SA, Svenska Arkitektföreningen, styrelseledamot 1932 och ordförande i avd A.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Skrifter bl a: HSB och den tekniska utvecklingen, Stockholm 1965.
Mitt liv med HSB, Stockholm 1968.
Föredrag, utredningar och artiklar i byggnadstekniska och bostadssociala frågor.
Teknisk tidskrift 1919 sid 85, Arkitektutlåtande i Stockholms bangårdsfråga; ibid år 1921 sid 21, Norra Kungstornet.
Byggmästare 1922 sid 163, Bostadshus i kvarteren Ryttaren och Fänriken; ibid år 1923 sid 293, Norra Kungstornet; ibid år 1927 sid 1, Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening i Stockholm eller HSB; ibid år 1934 sid 210, HSB höghus på Kungsklippan; ibid år 1944 :7 sid 106, Kv Reimersholme 1 och 3, Stockholm; ibid år 1944:7 sid 125, Kv Kuttern 1, Brännkyrka; ibid år 1944:20 sid 355, Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening; ibid år 1947:18 sid 259, Fröslundaområdet i Eskilstuna. Den allmänna planeringen.

Verk ett urval:
Förslag till bevarande av Klara sjö och dess stränder 1916.
Kungsgatan 40 - Sveavägen 21-23, med konditori Feith, Stockholm 1918. BV senare ombyggd.
Kungsgatan, Stockholm, stadsplan delvis av SW 1915-1919.
Norra Kungstornet, Kungsgatan 18-30, Stockholm 1919-1924.
Hyreshus, Breitenfeldsgatan, Stockholm, stadsplan 1922, byggnader SW.
Bostadshus för HSB, Skånegatan 105, Stockholm 1924.
Bostadshus för HSB, Falugatan 13-24, Hedemoratäppan, Torbjörn Klockares gata 2-6, 11-25, Rödabergsområdet, Stockholm 1926.
Hyreshus, S:t Eriksgatan 85-87, Stockholm 1927.
Bostadshus för HSB, Birger Jarlsgatan 104, kv Morkullan 38, Stockholm 1928.
Kvarteren Bävern och Räven, Nybrogatan 66-72 och 81-87, HSB / SW, Sigurd Westholm 1926-1928.
Thorildsplan, kv Påfågeln, Kalkonen, Silverfasanen, Stockholm, HSB/SW 1925-1928.
Bostadshus, Norr Mälarstrand 26-32, Stockholm 1923-1929, tillsammans med C Johansson, C R Lindström.
Bostadsområde med storgårdskvarter kv Färjan, Alströmergatan 24-42, Stockholm, HSB/SW 1929-1930.
Bostadshus i kv Marmorn, Lundagatan, Stockholm HSB / SW, J Edoff 1930-1932 och 1939.
Bostadshus i kv Mässen, Skeppargatan 75-83, Stockholm HSB / SW 1933.
Bostadshus i kvarteren Kungsklippan och Diamanten för HSB, Kungsklippan 10-26, Kungsholmsgatan 2-6, 7-13, Stockholm 1934-1936.
Hyreshus, Kungsholmsstrand 17-25, Stockholm HSB / SW 1936.
HSB:s kontorshus, Fleminggatan 39-43, Stockholm HSB / SW, Axel Grape 1940.
Radhus för HSB i kv Runan m fl, Bällstavägen - Runstensplan, Bromma, Stockholm 1931-1940, tillsammans med U Åhrén.
Reimersholme, Stockholm, bostadsområde HSB / SW, A Grape, F Forbat 1942-1946.
Svenska Sockerfabriks AB:s kontorshus, Malmö tillsammans med C Melin.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 933 och 1436.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 134.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. (Okänd upplaga och år)
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Strömberg, Björn: Att bo - ideer från 30-talet. En sammanställning till minne av arkitekt Sven Wallander och tillägnad Stockholms byggnadsförening. Stockholm, 1988.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1913 sid 29, Folkskola i Kalmar, tävling; ibid år 1915, sid 121, Bergsten, Carl: Kungsgatans bebyggande.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Alternative id
Primus: 301

-Id
301
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034077512

-Id
011034077512
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish