Riksintressen [sv]

Other languages: Riksintressen (swedish)

Allmänna ämnesord (Riksantikvarieämbetet) (Riksantikvarieämbetet) [sv]

Description
Riksintresse för kulturmiljövården är ett begrepp som avser riksintressen med värdefulla kulturmiljöer som skyddas enligt den centrala svenska miljölagstiftningen, 3 kap 6 § Miljöbalken. [sv]
Dataset owner
Contact information
Johan Nordinge (johan.nordinge@raa.se) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:16:46
11/05/2024 11:31:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ea2a1d3a-c1dd-4372-90da-1669a269cf01 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Riksintressen
Swedish

Description
Riksintresse för kulturmiljövården är ett begrepp som avser riksintressen med värdefulla kulturmiljöer som skyddas enligt den centrala svenska miljölagstiftningen, 3 kap 6 § Miljöbalken.
Swedish

Wikipedia

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian