Parland-von Essen, Jessica (1970 - ) [sv]

Other languages: Parland-von Essen, Jessica (swedish)

Persons VIAF etc

Description
Historiker och bibliotekarie född 1970 och nu verksam inom informationsvetenskap och digital humaniora. Chef för Brages pressarkiv 2011-2014. Docent i historia, Helsingfors universitet 2012. [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:03:00
20/04/2024 06:42:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ea25f383-3425-46e3-ad66-8ce2952574e3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Parland-von Essen, Jessica
Swedish

First name
Jessica
Swedish

Last name
Parland-von Essen
Swedish

Alternative name
Essen, Jessica Parland-von
Swedish

Description
Historiker och bibliotekarie född 1970 och nu verksam inom informationsvetenskap och digital humaniora. Chef för Brages pressarkiv 2011-2014. Docent i historia, Helsingfors universitet 2012.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
09/02/1970 , , Esbo, Finland [sv],

-Time
09/02/1970
-Place reference
, , Esbo, Finland [sv],
--Place (text)
Esbo, Finland
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
-Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish


German

Italian
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

Jessica Parland-von Essen född 1970 i Esbo, Finland är historiker, bibliotekarie, digital humanist, kaféföretagare och föreningsaktiv. Hon har intresserat sig för litteratur- och bokhistoria, hur betydelser uppstår, 1700-talets kulturhistoria och under senare tid speciellt digital humaniora.

Verksamhet:

  • Koordinator 2014–, CSC – IT-centret för vetenskap
  • Arkivchef 2011–2014, Brages Pressarkiv
  • Docent i historia vid Helsingfors universitet 2012
  • Bibliotekarie och utvecklingschef för informationsförvaltning 2007–2010, Svenska litteratursällskapet i Finland
  • Assistent i historia 2006–2007, Helsingfors universitet
  • Filosofie doktor 2005, Helsingfors universitet
  • Studier i informationsförvaltning 2002–2005, Öppna universitet vid Åbo Akademi
  • Filosofie magister 1998 (historia, sv.), Helsingfors universitet
Swedish

-Text
Jessica Parland-von Essen, 375 Humanister. Läst 2015-10-10.
Swedish
DigitaltMuseum
021036009610
-Id
021036009610
-System
DigitaltMuseum