Påført tekst: Primær/Sekundær [no]

Other languages: Påført tekst: Primær/Sekundær (norwegian bokmål), Påförd text: Primär/Sekundär (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

03/11/2021 14:35:46
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/ea089b74-937e-456f-91f1-2fbde0292b06
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Påført tekst: Primær/Sekundær
Norwegian bokmål

Påförd text: Primär/Sekundär
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk