6463 EIDSØREN (Poståpneri) [no]

6463 EIDSØREN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e9be5346-a032-4df4-8b4b-45f053af3873 | RDF/XML | JSON-LD
Name
6463 EIDSØREN
Norwegian bokmål

Alternative name
EIDSØREN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
09/01/1886
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/09/1990

-Time
30/09/1990
Code
6463
Type
Norwegian bokmål

History

EIDSØREN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet med samme navn, i Næsset herred, Romsdal fogderi, under Christiansund N. postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886 med virksomhet fra 1.7.1886. Sirk. 15, 6.7.1886.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til EIDSØRA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1948 lagt under Molde postkontor. Sirk. 19, 16.6.1948.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk senere status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

6463 EIDSØRA postkontor C, i Molde postområde, ble lagt ned fra 1.10.1990. Ny postadresse: Eidsøra, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Sirk. 25, 10.9.1990.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1887.

(6463)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Knud Nilsen Eidsøren 1.7.1886 (f. 1857). Under tj.perm på amtsting 1899 med lærer J. Petersen som midlt. styrer.
Gårdbr. Kristian Eidsør kst. 15.6.1927 (f. 1891).
Anna Marcelie Eidsør kst. 1.12.1961 (f. 1929).
Lp.bud Torstein Eidsør komb. lp.bud og styrer 1.4.1979 (f.1925).

De første årlige poståpnerlønninger:

1886 1895 1903 1909 1914 1917
Kr 25 100 200 250 300 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 09/01/1886 30/09/1990

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
09/01/1886 30/09/1990
--Earliest time
09/01/1886
--Latest time
30/09/1990
DigitaltMuseum
021166442533

-Id
021166442533
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål