Anton Häggblom (Rederi) [sv] - Deprecated

Anton Häggblom (swedish)

Rederier (Ålands sjöfartsmuseum [sv]) [no]

Description
Åländsk redare som skötte befraktningar av lastfartyg [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/05/2022 12:09:59
Deprecated
Status

URI
Needs to be published, before URI is available
Name
Anton Häggblom
Swedish

Other name
Anton Häggbloms Eftr. & Co [sv] -

-Name
Anton Häggbloms Eftr. & Co
Swedish

-Timespan
1942
--Earliest time
1942
Description
Åländsk redare som skötte befraktningar av lastfartyg
Swedish

Establishment
1939

-Time
1939
Termination
1975

-Time
1975
Type

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

History

Anton Häggblom etablerade sig som mönstringsförrättare och skeppsredare i Mariehamn 1939, efter en karriär som befälhavare. Skötte befraktning av fartyg som ägdes av separata aktiebolag med respektive fartygs namn. Anton Häggblom skötte redaruppgifterna och var delägare i fartygen. Anton Häggbloms Eftr. & Co grundades år 1942. Hustrun Gunborg Häggblom var delaktig i skötseln av rederiet och övertog rollen som verkställande direktör efter Anton Häggbloms död 1963. Verksamheten sköttes från 1963 av Sigvard Helin och 1975 av Anton & Co Eftr.

Swedish

Activity
 

Related agent
-Other actor
-Specification
Grundare
Swedish
-Other actor
Rederiaktiebolaget Anita (Rederi) [sv] Anton Häggblom övertar skötseln 1962

-Other actor
-Specification
Anton Häggblom övertar skötseln 1962
Swedish
Reference
Harberg, Justus (1995): Åländsk sjöfart med maskindrivna fartyg
Swedish

DigitaltMuseum
021166004729
-Id
021166004729
-System
DigitaltMuseum