Iwarson, Jonas (1876 - 1947) [sv]

Iwarson, Jonas (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Jonas Iwarson, född 1876 (eller 1867, uppgifter varierar), död 1947, missionär. Utexaminerades från Johannelunds missionsinst. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:39:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e98c2ea8-63e8-47c3-9afd-2f297d704761 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Iwarson, Jonas
Swedish

First name
Jonas
Swedish

Last name
Iwarson, Ivarsson
Swedish

Alternative name
Iwarsson, Jonas
Swedish

Title
missionär

-Title
missionär
Swedish

Description
Jonas Iwarson, född 1876 (eller 1867, uppgifter varierar), död 1947, missionär. Utexaminerades från Johannelunds missionsinst.
Swedish

Birth
1876

-Time
1876
Death
1947

-Time
1947
Biography

Jonas Iwarson, född 1876 (eller 1867, uppgifter varierar), död 1947, missionär. Utexaminerades från Johannelunds missionsinst. 1896 Och prästvigdes i Linköping samma år. I. började i mars 1897 en nära fyrtioårig gärning som Evangeliska fosterlandsstiftelsens missionär i Eritrea, Östafrika. Åren 1934-36 var han stiftelsens reseombud för yttre mission och 1937-38 predikant vid Kristinebergs kapell i Stockholm. I. har varit stationerad i Asmara, med kortare perioder i Tzeazega (Zazega) och Beleza (Bellesa). Då den sv. missionen av den italienske guvenören anförtroddes medel för att igångsätta nödhjälpsarbeten, lades ledningen av dessa i I:s händer. Vägar byggdes och en kyrka uppfördes i Geleb (1899). I. var 1913-33 ordf. i missionskonferensen i Eritrea. Han grundade under första världskriget, då nya missionärer hindrades utresa, ett seminarium för utbildande av infödda medarbetare och drog upp riktlinjerna för en inhemsk självständig kyrkoorganisation. År 1926 blev I. denna kyrkas förste president. (Ur Svenska Män och Kvinnor, 1948). /US Bror till disponent Zetterström.

Swedish

Activity
Eritrea

-Place reference
Eritrea

--Place (text)
Eritrea
Swedish
Alternative id
Carlotta-SMVK: 1018216

-Id
1018216
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum: 021037461495

-Id
021037461495
-System
DigitaltMuseum