Hall, Margit Dagmar (1901 - 1937) [sv]

Other languages: Hall, Margit Dagmar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Description
Margit Hall was an architect and furniture designer. She was also the first woman architecture student at the Chalmers Technical Institute (now Chalmers University of Technology) in Gothenburg.
Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:36:37
20/04/2024 01:14:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e8749b6e-63bd-4237-899a-1b4abc50d304 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hall, Margit Dagmar
Swedish

First name
Margit Dagmar
Swedish

Last name
Hall
Swedish

Description
Margit Hall was an architect and furniture designer. She was also the first woman architecture student at the Chalmers Technical Institute (now Chalmers University of Technology) in Gothenburg.
English

Margit Hall var arkitekt och möbelformgivare. Hon var också den första kvinnliga arkitektstudenten på Chalmers (nuvarande Chalmers tekniska högskola) i Göteborg.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
19/07/1901 , , St Petersburg [sv],

-Time
19/07/1901
-Place reference
, , St Petersburg [sv],
--Place (text)
St Petersburg
Swedish
Death
30/05/1937

-Time
30/05/1937
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: Studentexamen på Göteborgs Gymnasium för flickor, Sigrid Rudebecks skola 1919.
Examen vid högre avdelningens fack för Husbyggnadskonst vid CTH, Chalmers Tekniska Institut.
Konsthistoria vid Göteborgs Universitet 1922-1925.

Andra uppdrag: Sekreterare i Göteborgs Kvinnliga Studentförening 1923-1924.Resor: Studieresor till Nordtyskland, Lettland och Estland.

Medlemskap: Göteborgs Kvinnliga Studentförening.
Göteborgs Högskolas studentkårs direktion.

Verk ett urval:
Utställningspaviljong på International Trade Industry Exhibition i Riga, Lettland 1921-1927.
Diverse privatvillor i Göteborg.

Swedish

Reference
Werner, Helena: Kvinnliga Arkitekter. Om Byggpionjärer och debatter kring kvinnlig yrkesutövning i Sverige. Göteborgs Universitet, 2006.
Swedish

Primus
1606

-Id
1606
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076394

-Id
011034076394
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish