Åsheim (Forlatt sted) [no]

Åsheim (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e860562f-1c9f-4b1c-b3e5-2d4297f34fe0 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åsheim
Norwegian bokmål

Alternative name
Åsheim
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.92864, 12.17844, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.92864
-Longitude (Easting)
12.17844
Is Part Of
English
English
English

Sentralt stedsnavnregister (SSR)
89279

-Id
89279
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål